Europos Sąjungoje bus uždrausta naudoti 6 pavojingas medžiagas

Per ateinančius trejus – penkerius metus Europos Sąjungoje bus uždrausta naudoti šešias pavojingas medžiagas. Išimtis Europos Komisija galės taikyti atskiroms įmonėms, kurioms išduos leidimus medžiagomis naudotis. Medžiagos, kurios išsilaiko aplinkoje arba renkasi gyvuose organizmuose, yra laikomos koncerogeninėmis ir nuodingomis.

Norintys pardavinėti ar naudoti šias medžiagas turės įrodyti, kad buvo imtasi visų saugumo reikalavimų arba, kad ekoniminiai ir socialiniai faktoriai nusveria rizikas. Naudojant alternatyvias medžiagas ar technologijas reikės pateikti naudojimosi planą.

Šios medžiagos buvo perkeltos iš kandidatų sąrašo į patvirtinimo sąrašą, žinomą kaip REACH reglamento 16 priedas. Šiame priede išvardinti šie šeši chemikalai: 5-ter-butyl-2,4,6-trinito-mxylene (musk xylene), 4,4′-diaminodiphenylmethane (MDA), hexabromocyclododecane (HBCDD), bis(2-ethylexyl) phthalate (DEHP), benzyl butyl phthalate (BBP) ir dibutylphthalate (DBP).

Išsamiau: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/index_en.htm.