Europos Sąjunga derasi dėl laisvosios prekybos sutarčių su trečiosiomis šalimis

ES ir Japonijos Vadovų Taryboje buvo nuspręsta pradėti pasirengimą deryboms dėl laisvosios prekybos (FTA) / ekonominės partnerystės (EPA) sutarties (tarifai, netarifinės priemonės, paslaugos, investicijos, IPR, konkurencija, viešieji pirkimai ir kt.). Taip pat sutarta rengtis deryboms dėl teisiškai įpareigojančios sutarties dėl politinio, globalaus ir sektorinio bendradarbiavimo. Pirmajame etape šalys sieks tik įvertinti būsimosios FTA ambicingumą (scoping exercise). Europos Komisijos Prekybos komisaras Karel de Gucht pareiškė, kad derybų dėl FTA sąlygos priklausys nuo to, ar Japonija eliminuos šiuo metu galiojančius netarifinius barjerus ir kliūtis viešųjų pirkimų srityje. Europos Parlamentas iš principo sutinka su Komisijos pozicija.

Po šešių įvykusių ES ir Merkosuro derybų apsikeitimas pasiūlymais dėl tarifų neįvyko. Vyksta diskusijos dėl taisyklių, barjerų prekybai ir konkurencijos. Europos Komisija planuoja netrukus paskelbti būsimosios laisvosios prekybos sutarties (FTA) poveikio analizę. BUSINESSEUROPE ir EUROCHAMBRES remia ambicingą ir subalansuotą FTA ir ragina šalis kuo skubiau pereiti prie apsikeitimo pasiūlymais dėl tarifų. Pasak organizacijų, užsitęsusios derybos mažina įmonėms ir investuotojams reikalingą stabilumą. ES yra svariausia Merkosuro šalių prekybos partnerė ir didžiausia investuotoja šiame regione (165 mlrd. eurų).

Buvo baigti aštuoni ES ir Kanados derybų etapai. Šalys apsikeitė pasiūlymais dėl tarifų ir rinkų atvėrimo viešųjų pirkimų srityje. Manoma, kad derybos dėl didžiosios dalies sutarties gali būti baigtos iki metų galo. Vyksta diskusijos dėl investicijų sutarties įtraukimo. Europos Parlamentas birželio mėn. rezoliucijoje palankiai įvertino derybas, kartu iškeldamas sąlygas būsimam susitarimui: jis turi būti subalansuotas, plataus užmojo; turi atitikti abipusiškumo principus teisinių ginčų sprendimo priemonių panaudojime ir rinkų atvėrime. Parlamenta taip pat ragino gerinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą (įskaitant prekių ženklus, patentus ir geografines nuorodas).

Pasak Europos Komisijos, vyksta kritiškiausias dvišalių derybų su Indija etapas, kuomet ryškėja aiškūs būsimos FTA kontūrai. Sudėtingiausi derybų aspektai išlieka tarifų eliminavimas automobiliams, žemės ūkio produktams ir paslaugoms.