Europos Komisijos konultacija su MVĮ dėl patentų panaudojimo

Europos Komisija siekia surinkti duomenis apie patentų transakcijas (pardavimą, įsigijimą, licencinius susitarimus), kad išsiaiškintų ar patentų transakcijos gali būti naudingos inovacijoms mažose ir vidutinėse įmonėse, ir jei taip, koks būtų pats naudingiausias rezultatas. Komisija siekia išsiaiškinti, ar MVĮ turinčios patentų susiduria su sunkumais naudojant juos komerciniais tikslais ir ar patentų transakcijos nėra pernelyg sudėtingos/brangios, kad būtų prieinamos, dėl ko įmonės atsisako komerciniais tikslais naudoti turimus patentus.

Kviečiame įmones užpildyti klausimyną  ir pateikti EK savo nuomonę ir atsiliepimus šia tema. Užpildytą klausimyną siųsti el. paštu een@chambers.lt iki rugsėjo 23 d.