Europos Komisijos konsultacija dėl tikslinės ES vartotojų apsaugos teisės peržiūros

Europos Komisija (EK) neseniai atliko ES vartotojų ir rinkodaros teisės aktų tinkamumo patikrą ir įvertino Vartotojų teisių direktyvą (rezultatus galima rasti čia). Iš išvadų matyti, kad Europos Sąjungos (ES) vartotojų apsaugos teisė iš esmės atitinka jai keliamus tikslus. Veiksmingai taikomos dabartinės taisyklės padeda spręsti problemas, su kuriomis ES vartotojai susiduria kiekvieną dieną, taip pat ir internetinėse rinkose. Tačiau iš išvadų taip pat matyti, kad, siekiant kuo geriau įgyvendinti teisės aktus, reikia didinti informuotumą apie taisykles, užtikrinti jų vykdymą ir galimybes pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis.

Europos Komisija siekia sužinoti numatytų teisės aktų pakeitimų poveikį įmonėms, kurios Europos vartotojams parduoda prekes ir paslaugas.

Klausimynas „MVĮ grupės konsultacija – tikslinė ES vartotojų apsaugos teisės peržiūra„.

Prašome Jūsų užpildyti klausimyną ir iki š. m. rugsėjo 21 d. atsiųsti į:

Vilniaus PPAR (Vilniaus, Alytaus, Ukmergės ir Panevėžio apskričių įmonės) el. paštu marijus.muralis@cci.lt. Informaciją teikia tel. (8 5) 213 64 80 (Marijus Muralis).

Kauno PPAR (Kauno, Šiaulių ir Marijampolės apskričių įmonės) el. paštu irma.taparauskiene@chamber.lt. Informaciją teikia tel. (8 37) 22 92 12 (Irma Taparauskienė).

Klaipėdos PPAR (Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių įmonės) el. paštu een@kcci.lt. Informaciją teikia tel. (8 46) 39 08 67 (Simona Nasickytė).

Dėkojame už sugaištą laiką. Jūsų atsakymai padės Komisijai pasiūlyti taisykles, kurios būtų naudingesnės tiek vartotojams, tiek įmonėms.