Europos Komisijos įmonių apklausa dėl duomenų bazių teisinės apsaugos

Europos Komisija šiuo metu atlieka poveikio vertinimą dėl galimos Duomenų bazių teisinės apsaugos direktyvos peržiūros, kuri buvo priimta 1996 m. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/9/EB 1996 m. kovo 11 d. dėl duomenų bazių teisinės apsaugos https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex:31996L0009

Vertinimu siekiama suprasti, ar direktyva vis dar tinka duomenų ekonomikai, ir nustatyti direktyvos ryšį su kompiuterių bei jutiklių sukurtais duomenimis.

Pagal Europos Sąjungos įstatymus duomenų bazių autorinių teisių apsauga nuo neteisėto naudojimo gali būti dviejų formų – duomenų bazės struktūros (kūrybinis aktas) apsauga ir duomenų bazės teisė (arba „sui generis“ teisė), kuri apsaugo investicijas į duomenų bazės turinio gavimą, patikrinimą ar pateikimą, bet ne patį turinį. Dabartinė apklausa susijusi tik su duomenų bazės (sui generis) teise.

Apklausa siekiama gauti įžvalgų apie direktyvos naudojimą (ir naudingumą), nuomonę apie galimus pakeitimus (politikos galimybes) ir jų poveikį. Atsižvelgdami į temos specifiką, geriausiai atsakyti į klausimus galėtų vyresnieji teisininkai ir (arba) IT vadovai.

Klausimynas angų kalba pateikiamas nuorodoje:

https://technopolis.limequery.com/292749?lang=en

Apklausa vyksta iki š. m. liepos 15 d.

Maloniai kviečiame dalyvauti.