Europos Komisijos apklausa dėl su maistu besiliečiančių medžiagų teisės aktų

Su maistu besiliečiančios medžiagos tai maisto pakuotės, virtuvės ir stalo reikmenys, stalo įrankiai, puodeliai, lėkštės, dubenys ir pan. Taip pat įvairios medžiagos naudojamos gaminant, ruošiant, laikant ir skirstant maistą: nuo šokolado konvejerio juostų iki pieno cisternų. Gaminant šias medžiagas naudojamas plastikas, popierius, guma, metalas, klijai dažai ar kitos sudėtinės medžiagos.

Pagrindinis ES teisės aktų dėl su maistu besiliečiančių medžiagų tikslas – nustatyti aukšto lygio žmonių sveikatos apsaugos ir vartotojų interesų užtikrinimo pagrindą. Reglamentu (EB) Nr. 1935/2004 reikalaujama, kad įmonės su maistu besiliečiančias medžiagas gamintų kontroliuojamoje aplinkoje tam, kad jos būtų gaminamos nuosekliai ir atitiktų griežtus standartus bei nekeltų pavojaus žmonių sveikatai.

Šiuo klausimynu Europos Komisija siekia sužinoti smulkių įmonių, veikiančių su maistu besiliečiančių medžiagų tiekimo grandinėje, nuomones, kaip įmones veikia teisės aktai susiję su šiomis medžiagomis?

 Maloniai prašome užpildyti prisegtą klausimyną, kurį rasite čia, ir iki š. m. balandžio 24 d. atsiųsti į:

Vilniaus PPAR (Vilniaus, Alytaus, Ukmergės ir Panevėžio apskričių įmonės) el. paštu marijus.muralis@cci.lt. Informaciją teikia tel. (8 5) 2135450 (Marijus Muralis).

Kauno PPAR (Kauno, Šiaulių ir Marijampolės apskričių įmonės) el. paštu irma.taparauskiene@chamber.lt. Informaciją teikia tel. (8 37) 22 92 12 (Irma Taparauskienė).

Klaipėdos PPAR (Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių įmonės) el. paštu een@kcci.lt. Informaciją teikia tel. (8 46) 39 08 67 (Simona Pocytė).