Europos Komisija sukūrė naują strategiją, skirtą padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms plėsti verslą už Europos Sąjungos ribų

Naujoji strategija vadinama „Mažas verslas, didelis pasaulis – nauja partnerystė, padedanti verslui pasinaudoti globaliomis galimybėmis“. Strategijoje pabrėžiami šie veiksmai:

 Stiprinti esamų paslaugų verslui teikimą prioritetinėse rinkose;
  • Gerinti Europos verslo ir inovacijų tinklo valdymo struktūrą;
  • Daryti ES paramos schemas nuosekliomis ir didinti jų poveikį. Šiuo metu yra 300 paramos programų nacionaliniu lygiu, kurios dažnai skirtos augantiems regionams, tačiau laikui bėgant atsiranda vis naujų augančių regionų;
  • Viešinti klasterius ir tinklus, skirtus įmonių internacionalizacijos skatinimui;
  • Sukurti atskirą virtualią erdvę skirtą įmonėms siekiančioms vystyti verslą už ES ribų.

Ateityje pastangos turėtų būti nukreiptos į bendradarbiavimo tarp egzistuojančių paslaugų teikėjų efektyvinimą, bendradarbiavimo su institucijomis, esančiomis už valstybės ribų, stiprinimą. Išsamus Europos paslaugų verslui žemėlapis sudarys šiam procesui pagrindą. Visos ES institucijos bei mažos ir vidutinės įmonės bus įtrauktos į šios strategijos įgyvendinimą.

Išsamiau: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/internationalisation/index_en.htm