Europos Komisija siūlo paprastesnes taisykles, kad atsiskaitymas ES finansų rinkose būtų saugesnis ir veiksmingesnis

Europos Komisija pasiūlė Centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reglamento pakeitimų, kad būtų padidintas ES atsiskaitymo rinkų veiksmingumas, kartu apsaugant finansinį stabilumą. Šis pasiūlymas yra vienas iš pagrindinių 2020 m. kapitalo rinkų sąjungos kūrimo veiksmų plano komponentų.

Už žmonėms tarnaujančią ekonomiką atsakingas vykdomasis Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Europai reikia tvirtos finansų sistemos, kad mūsų atsigavimas būtų veiksmingas ir būtų remiamas ilgalaikis augimas, grindžiamas tvirtomis, integruotomis ir gerai veikiančiomis kapitalo rinkomis. Supaprastindami ES taisykles, kad atsiskaitymas už vertybinių popierių, kaip antai akcijų ir obligacijų, sandorius taptų veiksmingesnis, pagerinsime finansų rinkos infrastruktūros veikimą ES šalyse. Šiandien žengiame dar vieną žingsnį siekdami sukurti veiksmingesnes ir patrauklesnes Europos kapitalo rinkas, kurios būtų naudingos investuotojams ir įmonėms, taip pat mažosioms ir vidutinėms.“

Centriniai vertybinių popierių depozitoriumai valdo infrastruktūrą, kuri sudaro sąlygas atsiskaityti už vertybinius popierius (tokius kaip akcijos ar obligacijos) finansų rinkose. Atsiskaitymas yra vertybinių popierių pateikimas pirkėjui mainais už pinigus, pateikiamus pardavėjui. Atsiskaitymas už sandorį gali trukti iki dviejų darbo dienų, o dėl to gali atsirasti kredito ir teisinė rizika per tą laikotarpį. Todėl ES finansų sistemai labai svarbu, kad būtų užtikrintas saugus ir veiksmingas atsiskaitymas už šiuos sandorius.

Centriniai vertybinių popierių depozitoriumai atlieka esminį vaidmenį ES kapitalo rinkose ir finansų sistemoje. Pavyzdžiui, 2019 m. sandorių, už kuriuos atsiskaityta per ES centrinius vertybinių popierių depozitoriumus, vertė siekė maždaug 1 120 trln. EUR. Jų pagrindinis vaidmuo taip pat neseniai pabrėžtas ES sankcijų prieš Rusiją kontekste. 2022 m. vasario 25 d. ES susitarė, kad būtų uždrausta laikyti Rusijos klientų sąskaitas ES centriniuose vertybinių popierių depozitoriumuose. Taip pabrėžiama centrinių vertybinių popierių depozitoriumų svarba ES finansų sistemoje.

Bendras šio pasiūlymo tikslas – užtikrinti, kad vertybinių popierių atsiskaitymas ES būtų saugesnis ir veiksmingesnis, ir taip padidinti ES kapitalo rinkų patrauklumą bei galiausiai prisidėti prie mūsų ekonomikos finansavimo. Atsižvelgiant į dideles per centrinius vertybinių popierių depozitoriumus sumokamas pinigų sumas, mūsų finansų sistemai labai svarbu, kad jie gerai veiktų. Šiuo pasiūlymu bus užtikrinta, kad taisyklės būtų proporcingesnės ir veiksmingesnės, siekiant mažinti centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reikalavimų laikymosi išlaidas ir reguliavimo naštą, taip pat palengvinti jų galimybes siūlyti įvairesnes paslaugas tarpvalstybiniu mastu ir pagerinti jų tarpvalstybinę priežiūrą.

Pasiūlymas bus pateiktas Europos Parlamentui ir ES Tarybai nagrinėti ir priimti.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai (anglų k.)

Teisės aktų tekstai

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija