Europos Komisija priėmė tvaraus finansavimo priemonių rinkinį

Europos Komisija priėmė plataus užmojo ir išsamų rinkinį priemonių, kuriomis siekiama, kad visoje Europos Sąjungoje į tvarią veiklą būtų nukreipiami didesni pinigų srautai. Šios priemonės, kuriomis sudaromos sąlygos investuotojams perorientuoti investicijas į tvaresnes technologijas ir įmones, atliks svarbų vaidmenį iki 2050 m. neutralizuojant Europos poveikį klimatui.

Priemonių rinkinį sudaro:

  • Deleguotasis aktas dėl ES taksonomijos pagal klimato srities tikslus, kuriuo siekiama – aiškiai nustatant, kuri ekonominė veikla daugiausiai prisideda prie ES aplinkos tikslų įgyvendinimo – paskatinti investuoti į tvarią veiklą. Šiandien Europos Komisijos narių kolegija pasiekė politinį susitarimą dėl jo teksto. Oficialiai deleguotasis aktas bus priimtas gegužės mėn. pabaigoje, kai bus išverstas į visas ES kalbas. Europos Komisijos narių kolegija šiandien taip pat priėmė komunikatą, kuriame EK požiūris išdėstytas išsamiau.
  • Pasiūlymas dėl Įmonių tvarumo ataskaitų teikimo direktyvos (ITATD). Juo siekiama, kad verslo pasaulyje daugėtų informacijos apie tvarumą. Įmonės tvarumo ataskaitas teiks nuosekliau, todėl finansų įmonės, investuotojai ir plačioji visuomenė galės naudotis palyginama ir patikima informacija apie tvarumą.
  • Šeši deleguotieji aktai, kuriais iš dalies keičiami galiojantys teisės aktai dėl patikėtinio pareigų ir dėl konsultacijų investicijų ir draudimo klausimais. Jais bus užtikrinta, kad finansų įmonės, pvz., konsultantai, turto valdytojai ar draudikai, į savo procedūras ir klientams teikiamas konsultacijas dėl investicijų įtrauktų tvarumo aspektus.

Už žmonėms tarnaujančią ekonomiką atsakingas vykdomasis Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Europa anksti pradėjo pirmauti finansų sistemos reformų, kuriomis siekiama remti investicijas į kovą su klimato kaita, srityje. Šiandien darome šuolį į priekį – nustatome pirmąją klimato tikslais grindžiamą taksonomiją, kuri padės įmonėms ir investuotojams sužinoti, ar jų investicijos ir veikla iš tiesų yra tvarios. Tai labai svarbu, jei norime pritraukti privačių investicijų į tvarią veiklą ir užtikrinti, kad iki 2050 m. Europa neutralizuotų savo poveikį klimatui. Tai novatoriškas žingsnis, dėl kurio daug ir plačiai konsultavomės. Įdėjome visas pastangas, kad rezultatas būtų subalansuotas ir moksliškai pagrįstas. Taip pat siūlome patobulintas įmonių tvarumo ataskaitų teikimo taisykles. Kurdami Europos standartus remsimės tarptautinėmis iniciatyvomis ir kartu prie jų prisidėsime.“

Per pastaruosius kelerius metus ES žengė keletą svarbių žingsnių kurdama tvaraus finansavimo sistemą, kuri padėtų Europai tapti neutralaus poveikio klimatui žemynu. ES taksonomijos reglamentas, Su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo reglamentas ir Lyginamųjų indeksų reglamentas – tai pagrindinės ES priemonės, kuriomis siekiama didinti skaidrumą ir suteikti priemonių investuotojams atpažinti tvaraus investavimo galimybes. Europos finansų sektorius bus ne tik tvaraus ir įtraukaus ekonomikos atsigavimo po COVID-19 pandemijos, bet ir ilgesnio laikotarpio tvarios Europos ekonominės plėtros pagrindas.

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija