Europos Komisija priėmė dar kelis Europos finansų sistemos priežiūros įstatymų projektus

Europos Komisija siūlo pakeisti kai kurias draudimo ir vertybinių popierių rinkų reguliavimo nuostatas, kad 2011 m. sausio 1 d. veiklą pradėjusios trys naujos Europos finansų priežiūros institucijos (MEMO/11/1) galėtų veikti efektyviai. Priimtame teisės direktyvos projekte apibrėžiamos tų įstaigų veiklos sritys, jų teisės apibrėžti techninius standartus ir spręsti nacionalinių reguliuotojų nesutarimus. Dabar direktyvos projektą svarstys ES Taryba ir Europos Parlamentas.
Daugiau informacijos: http://ec.europa.eu
Informaciją pateikė:
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadovas