Europos Komisija peržiūri ES gaminių saugos ir vartojimo kreditų taisykles

Europos Komisija pasiūlė dviejų ES taisyklių rinkinių peržiūrą, kuria siekiama stiprinti vartotojų teises dėl skaitmeninimo ir COVID-19 pandemijos gerokai pasikeitusiame pasaulyje. Šiuo pasiūlymu atnaujinama galiojanti Bendros gaminių saugos direktyva ir ES vartojimo kreditų taisyklės.

Už vertybes ir skaidrumą atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Věra Jourová kalbėjo: „Vartotojai susiduria su daugybe iššūkių, ypač skaitmeniniame pasaulyje, kuris apsipirkimą, paslaugas ir finansų rinkas pakeitė iš esmės. Todėl vartotojų apsauga stiprinama dviem būdais: padedant vartotojams išvengti rizikos, galinčios kilti paėmus kreditą, ir dar labiau griežtinant gaminių saugos taisykles. Be to, daugiau atsakomybės teks rinkos dalyviams ir nesąžiningiems dalyviams bus sunkiau pasislėpti už sudėtingo teisinio žargono.“

Už teisingumą atsakingas Europos Komisijos narys Didier Reyndersas sakė: „COVID-19 krizės poveikis vartotojams buvo įvairiapusis ir daugeliui teko susidurti su finansiniais sunkumais. Pandemija paspartino skaitmeninimo procesą, išaugo pirkimas internete ir dėl to finansų sektorius ėmė iš esmės keistis. Todėl privalome apsaugoti vartotojus, visų pirma dėmesį sutelkdami į pažeidžiamiausius asmenis. Šį tikslą būtent ir padės pasiekti galiojančių ES vartojimo kreditų ir gaminių saugos taisyklių peržiūra.“

Prekyba internetu stabiliai auga pastaruosius dvidešimt metų, o 2020 m. internete pirko 71 proc. vartotojų. Labai dažnai jie pirko naujų technologijų gaminius. Technologijų rinka didžiulė – nuo belaidžių ausinių ir oro valymo įrenginių iki žaidimų konsolių. Bendros gaminių saugos reglamentas padės valdyti su šiais naujų technologijų gaminiais susijusią riziką, kaip antai kibernetinę riziką, ir su apsipirkimu internete susijusią riziką, nes jame bus nustatytos elektroninių prekyviečių gaminių saugos taisyklės. Reglamentas užtikrins, kad visi ES vartotojus pasiekiantys gaminiai – tiek įsigyti internetu, tiek iš parduotuvės kaimynystėje, tiek savo šalyje, tiek iš užsienio – būtų saugūs. Naujasis reglamentas užtikrins, kad prekyvietės laikytųsi savo įsipareigojimų ir vartotojai neįsigytų pavojingų gaminių.

Peržiūrėta Vartojimo kredito direktyva nustatoma, kad su kreditu susijusi informacija privalo būti pateikta aiškiai ir privalo būti pritaikyta prie skaitmeninių įtaisų, kad vartotojai suprastų, kokios sąlygos jiems bus taikomos. Be to, direktyva patikslinamos taisyklės, pagal kurias vertinamas kreditingumas, t. y. vartotojo galimybės grąžinti kreditą. Jų tikslas – išvengti pernelyg didelio įsiskolinimo. Reglamentu valstybių narių bus prašoma skatinti finansinį švietimą ir užtikrinti, kad vartotojams būtų prieinamos konsultacijos skolos klausimais.

Dabar Europos Komisijos pasiūlymai bus svarstomi ES Taryboje ir Europos Parlamente.

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija