Europos Komisija paskelbė kovos su sukčiavimu metinę ataskaitą

Rugsėjo 29 d. Europos Komisija paskelbė metinę ES finansinių interesų apsaugos ir kovos su sukčiavimu 2010m. ataskaitą. Ataskaitoje siekiama nustatyti riziką, susijusią su netinkamu ES išlaidų ir pajamų naudojimu pažeidimų ar įtariamo sukčiavimo atvejais. Daugelyje valstybių narių įdiegtos modernios ir patobulintos pranešimų teikimo sistemos, todėl Komisija gali gauti daugiau ir geresnės kokybės duomenų apie pažeidimus. Dėl to beveik visuose biudžeto sektoriuose išaugo pažeidimų, apie kuriuos pranešta, skaičius. Tai suteikia galimybę Komisijai teikti geresnes ir patikimesnes ataskaitas ir kartu geriau saugoti mokesčių mokėtojų pinigus. Dėl veiksmingesnės ES pinigų kontrolės valstybės narės ir Komisija gali greičiau reaguoti į kintantį sukčiavimo pobūdį ir imtis tinkamų kovos su sukčiavimu veiksmų.

Pagrindiniai faktai

Metinėje ES finansinių interesų apsaugos ataskaitoje pateikiama išsami informacija, susijusi su pažeidimais ir įtariamo sukčiavimo atvejais, apie kuriuos pranešė valstybės narės, taip pat su ESlėšų susigrąžinimu. Pažeidimus svarbu skirti nuo sukčiavimo. Pažeidimų priežastis dažnai būna netyčinės klaidos, kurias lėšų gavėjai gali padaryti vykdydami pareigą teikti ataskaitas. Pavyzdžiui, kai asmuo neteisingai nurodo darbo valandų projekte skaičių arba kai nesilaikoma konkurso taisyklių, pvz., reikalavimuose nustatomas mažesnis paraiškų skaičius arba priimamos sąlygų neatitinkančių pareiškėjų paraiškos. Sukčiavimas – tai tyčia padarytas pažeidimas, laikomas baudžiamąja veika. Tikrąjį finansinį sukčiavimo poveikį galima nustatyti tik užbaigus teisminį nagrinėjimą.

Pagal ES teisės aktus valstybės narės privalo pranešti Komisijai apie sukčiavimo atvejus ir kitus pažeidimus, kurie kenkia visų ES veiklos sričių finansiniams interesams. Tačiau statistiniais duomenimis pagrįstas padėties vertinimas nebūtinai yra baigtinis, nes Komisija priklausoma nuo valstybių narių teikiamos informacijos apie pažeidimus. Todėl ataskaitoje pateikti duomenys yra orientaciniai ir preliminarūs. Kol nenustatyta tiksli pažeidimo suma, apsidraudžiant dažniausiai nurodoma visa su tam tikra veikla susijusi suma.

Atskiruose sektoriuose padaryti pažeidimai, apie kuriuos pranešta 2010m.

Visos išlaidos. Pažeidimų, apie kuriuos pranešta, skaičius 2010 m. padidėjo iki 10332 (2009m. buvo 7769). Apytikris pažeidimų finansinis poveikis 2010m. padidėjo iki 1,27proc. visų asignavimų, palyginti su 1,13proc. 2009m.

Žemės ūkis. Pažeidimų, apie kuriuos pranešta, skaičius 2010m. padidėjo iki 1825 (2009m. buvo 1621). Šiame sektoriuje apytikris pažeidimų finansinis poveikis 2010m. šiek tiek sumažėjo – iki 0,23proc. visų asignavimų (2009m. buvo 0,24proc.). 2010m. susigrąžinta 175mln. eurų ir susigrąžintų lėšų suma nuo 39proc. padidėjo iki 42proc.

Sanglaudos politika. Pažeidimų, apie kuriuos pranešta, skaičius 2010m. padidėjo iki 7062 (2009m. buvo 4737). Šiame sektoriuje apytikris pažeidimų finansinis poveikis 2010m. padidėjo iki 3,15proc. visų asignavimų (2009m. buvo 2,44proc.). 2010m. susigrąžinta 611mln. eurų ir susigrąžintų lėšų suma nuo 53proc. padidėjo iki 67proc.

Pasirengimo narystei lėšos. Pažeidimų, apie kuriuos pranešta, skaičius 2010m. sumažėjo iki 424 (2009m. buvo 706). Šiame sektoriuje apytikris pažeidimų finansinis poveikis 2010m. padidėjo iki 5,26proc. visų asignavimų (2009m. buvo 3,80proc.). 2010m. susigrąžinta 14mln. eurų ir susigrąžintų lėšų suma nuo 27proc. padidėjo iki 30proc.

Tiesioginės išlaidos. Pažeidimų, apie kuriuos pranešta, skaičius 2010m. padidėjo iki 1021 (2009m. buvo 705). Šiame sektoriuje apytikris pažeidimų finansinis poveikis 2010m. padidėjo iki 0,27proc. visų asignavimų (2009m. buvo 0,17proc.). 2010m. susigrąžinta 25mln. eurų ir susigrąžintų lėšų suma nuo 56proc. padidėjo iki 59proc.

Nuosavieji ištekliai. Pažeidimų, apie kuriuos pranešta, skaičius 2010m. sumažėjo iki 4744 (2009m. buvo 5204). Apytikris pažeidimų finansinis poveikis 2010m. padidėjo iki 1,88proc. visos surinktų nuosavų išteklių sumos, palyginti su 1,84proc. 2009m. 2010m. susigrąžintos lėšos ataskaitos skelbimo metu sudarė 46proc. visos su pažeidimais susijusių lėšų sumos ir, manoma, šis rodiklis dar didės, nes susigrąžinimo procesas tebevyksta.

Informacijos šaltinis:

http://ec.europa.eu/lietuva/news_hp/news/29092011_kova_su_sukciavimu_lt.htm