Europos Komisija paskelbė ES 7-osios bendrosios programos naujus kvietimus teikti paraiškas

Europos Komisija paskelbė ES 7-osios bendrosios programos naujus kvietimus teikti paraiškas. Sausio 12 d. paskelbtas kvietimas „Joint Programming Coordination 2012“ (kvietimo identifikatorius – FP7-JPROG-2012-RTD), kuris apima žinių regionų, sveikatos ir aplinkos (įskaitant klimato kaitą) sritis. Šio kvietimo biudžetas siekia 8 mln. eurų. Kvietimas galioja iki š.m. kovo 20 d. Daugiau informacijos

Sausio 18 d. paskelbtas devintasis informacinių ir ryšių technologijų srities kvietimas (kvietimo identifikatorius – FP7-ICT-2011-9). Kvietimo biudžetas siekia 291 mln. eurų. Kvietimas galioja iki š.m. balandžio 17 d.

Aivaras Knieža
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projektų vadovas