Europos Komisija kviečia visas Europos įmones dalyvauti „Susitarime dėl klimato ir energijos“

Įmonių paktas dėl klimato ir energetikos (angl. Covenant of Companies for Climate and Energy, CCCE) – tai 2022 m. sausio mėn. pradėta Europos Komisijos bandomoji iniciatyva, kuria siekiama paskatinti ir paremti įmones aktyviau prisidėti prie perėjimo prie švarios energijos, energijos taupymo ir susijusių klimato tikslų, kaip nustatyta Europos žaliajame sandoryje.

Siekiant sutelkti kuo daugiau įmonių, pagal CCCE iniciatyvą siūloma įsipareigojimų sistema, pagal kurią įmonės, ypač mažosios ir vidutinės įmonės, gali įsipareigoti imtis veiksmų, kad sumažintų išmetamo anglies dioksido kiekį, ir už tai gauti paramą.

CCCE teikiamos konsultavimo paslaugos

CCCE konsultacinių paslaugų tikslas – išbandyti, įvertinti ir nustatyti veiksmingiausią paramos Europos MVĮ ir didesnėms bendrovėms formą pereinant prie energetikos.

Konkretus paslaugų, kurias įmonė gali gauti, rinkinys priklauso nuo jos įsipareigojimo užmojo lygio ir apima nuo galimybės naudotis rekomendacine medžiaga, tarpusavio mokymosi ir meistriškumo kursų iki tiesioginės individualios techninės pagalbos.

Pagal dabartinį CCCE iniciatyvos tvarkaraštį tiesioginė techninė pagalba gali būti teikiama ne daugiau kaip 100 subjektų. Ši pagalba skirta įvairiems energetikos perėjimo aspektams, įskaitant socialinę, teisinę, reguliavimo, finansavimo ir techninę pagalbą. Techninė pagalba subjektams teikiama remiantis dviem kvietimais teikti techninę pagalbą, kurie yra atskiri ir tarpusavyje nesusiję procesai:

  • pirmasis kvietimas teikti paraiškas – 2022 m. birželis – 2023 m. balandis: kvietimas teikti paraiškas paskelbtas 2022 m. birželio 15 d. ir baigėsi 2022 m. rugsėjo 30 d. Techninė pagalba buvo teikiama nuo 2022 m. spalio mėn. iki 2023 m. balandžio mėn.
  • antrasis kvietimas – 2023 m. gegužės-spalio mėn.: kvietimas teikti paraiškas prasidėjo gegužės 8 d. ir tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. arba iki tol, kol bus pasiektas didžiausias priimtų pareiškėjų skaičius, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau. Paraiškos tikrinamos nuolat, o pareiškėjai bus informuoti apie rezultatus, kai tik jų paraiška bus įvertinta. Paraiškos vertinamos atsižvelgiant į tinkamumo kriterijus ir skiriamos pagal eiliškumo principą.

Pridedamas techninės pagalbos pareiškėjams vadovas, kuriame yra nuorodos, kur galima deklaruoti savo priemones: LT_CCCE_T3_Guide for applicants_202302015

Europos Komisijos informacija