Europos Komisija kviečia išsakyti nuomonę apie endokrininę sistemą ardančių medžiagų reglamentavimo tinkamumą.

Endokrininę sistemą ardančios medžiagos yra cheminės medžiagos, kurios paveikia hormonus (endokrininę sistemą) ir taip daro neigiamą poveikį žmonių ir gyvūnų sveikatai. Jos gali būti sintetinės arba natūralios. Endokrininę sistemą ardančių medžiagų šaltiniai gali būti įvairūs, pavyzdžiui, pesticidų liekanos mūsų maiste arba kituose naudojamuose ar kasdienėje aplinkoje esančiuose produktuose.

2018 m. lapkričio 7 d. priimtame komunikate „Visapusiškos Europos Sąjungos sistemos dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų kūrimas“ Europos Komisija patvirtino savo įsipareigojimą apsaugoti ES piliečius ir aplinką nuo endokrininę sistemą ardančių medžiagų, kuo labiau sumažinant šių medžiagų poveikį žmonėms ir laukiniams gyvūnams. Komunikate išdėstyti išsamūs veiksmai, įskaitant kompleksinę atitinkamų teisės aktų tinkamumo patikrą.

ES teisės aktai, kuriais reglamentuojamos cheminės medžiagos, yra parengti skirtingu metu ir tam tikrais atvejais jais siekiama skirtingų tikslų. Dėl to, priklausomai nuo sektoriaus, taikomi skirtingi endokrininę sistemą ardančių medžiagų reglamentavimo metodai ir kyla klausimų, ar ES teisinė sistema, kuria reglamentuojamos endokrininę sistemą ardančios medžiagos, yra pakankamai nuosekli.

Šio tyrimo tikslai yra:

  • Nustatyti bet kokį teisinį nenuoseklumą ir jo pasekmes įmonėms;
  • Peržiūrėti vertinimo ir rizikos valdymo procedūrų veiksmingumą;
  • Nustatyti tobulinimo galimybes.

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis yra esminė tinkamumo patikros dalis. Jomis siekiama surinkti įvairių suinteresuotųjų šalių grupių atsiliepimus, kad atliekant vertinimą būtų atsižvelgta į visų suinteresuotųjų šalių nuomones. Raginame įmones laukeliuose prie klausimų pateikti atsakymų paaiškinimus, tačiau šie laukeliai neprivalomi.

 

Europos Komisija kviečia išsakyti nuomonę apie endokrininę sistemą ardančių medžiagų reglamentavimo tinkamumą. 

Jūsų atsakymų į klausimyną ir įžvalgų laukiame iki kovo 9 d. el. paštais:

Vilniaus PPAR (Vilniaus, Alytaus, Ukmergės ir Panevėžio apskričių įmonės) el. paštu marijus.muralis@cci.lt. Informaciją teikia tel. (8 5) 2135450 (Marijus Muralis).

Kauno PPAR (Kauno, Šiaulių ir Marijampolės apskričių įmonės) el. paštu daiva.vysniauskiene@chamber.lt. Informaciją teikia tel. tel. (8 687) 36 240 (Daiva Vyšniauskienė).

Klaipėdos PPAR (Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių įmonės) el. paštu een@kcci.lt. Informaciją teikia tel. (8 46) 39 08 67 (Simona Pocytė).

Maloniai kviečiame dalyvauti!