Europos Komisija kviečia dalyvauti konsultacijoje dėl piliečių teisių: „Jūsų teisės – jūsų ateitis“

Europos Komisija (ES) prašo pranešti apie sunkumus, kurių patyrėte gyvendami, keliaudami, studijuodami arba dirbdami kitoje ES šalyje. Europos Komisija rūpinasi, kad būtų paisoma ES piliečių teisių, todėl nori daugiau sužinoti, kaip jums sekasi jomis naudotis. Europos Komisija (EK) taip pat laukia ir jūsų pasiūlymų dėl kliūčių, kurias jums teko įveikti, pavyzdžiui, dirbant arba studijuojant kitoje ES šalyje, šalinimo.
Savo mintis galite išsakyti konsultacijose dėl piliečių teisių iki 2012 m. rugsėjo 9 d. (http://ec.europa.eu/justice/opinion/your-rights-your-future/index_lt.htm). Jūsų patirtis ir idėjos bus panaudotos rengiant kitą pilietybės ataskaitą, kurią numatoma pateikti 2013 m. Ankstesnėje ataskaitoje nustatytos 25 priemonės, kurių ES turėtų imtis, kad savo teisėmis galėtumėte naudotis veiksmingiau. Šios priemonės dabar įgyvendinamos. Tarp jų – biurokratizmo, kurį patiria kitoje ES šalyje automobilį registruojantys žmonės, mažinimas ir kitoje šalyje paveldimo turto apmokestinimo problemų sprendimas.
Jūsų teisės
Jei esate kurios nors ES šalies pilietis, esate ir ES pilietis. Be nacionalinių teisių, turite papildomų teisių, dėl kurių susitarė visos 27 valstybės narės ir kurios užtikrinamos ES sutartimis. Taigi turite teisę:
  • keliauti po visą Europos Sąjungą ir gyventi bet kurioje valstybėje narėje;
  • būti vertinamas taip pat kaip visi kiti ES piliečiai (nebūti diskriminuojamas dėl pilietybės);
  • balsuoti ir kelti savo kandidatūrą savivaldybės ir Europos Parlamento rinkimuose toje ES šalyje, kurioje gyvenate;
  • kai esate už ES ribų, gauti iš kitos ES šalies ambasados arba konsulato (jei jūsų šalies ambasados arba konsulato ten nėra) pagalbą tomis pačiomis sąlygomis kaip tos šalies piliečiai;
  • kilus problemoms teikti peticiją Europos Parlamentui ir skundą Europos ombudsmenui;
  • kartu su kitais ES piliečiais imtis piliečių iniciatyvos, kad būtų priimti nauji ES teisės aktai.
Turite ir kitų teisių, pavyzdžiui, vartotojo teisių, kuriomis naudojatės tuomet, kai ką nors perkate internetu kitoje ES šalyje.
Susijusios nuorodos
ES siekia, kad jos piliečiai geriau žinotų savo teises:
Informaciją pateikė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas