Europos Komisija konsultuojasi dėl kapitalo rinkų sąjungos

Europos Komisija pradėjo vykdyti išskirtinį projektą, kuriuo, sukūrus tikrą bendrąją kapitalo rinką, siekiama išnaudoti Europos įmonių finansavimo galimybes ir paskatinti augimą 28 ES valstybėse narėse.
Kapitalo rinkų sąjungos tikslas – panaikinti kliūtis, kurios užkerta kelią tarpvalstybinėms investicijoms į ES ir trukdo įmonėms gauti finansavimą. Dabartinė aplinka yra nepalanki įmonėms, kurios vis dar labai priklausomos nuo bankų ir kiek mažiau nuo kapitalo rinkų. Kitose pasaulio šalyse padėtis priešinga. Sklandžiai veikiančios bendrosios kapitalo rinkos galimybių pavyzdys galėtų būti toks – jeigu ES rizikos kapitalo rinkos būtų tokios stiprios kaip JAV, 2008–2013 m. bendrovės būtų galėjusios gauti 90 mlrd. eurų lėšų daugiau.
Naudodamasi kapitalo rinkų sąjungos galimybėmis, Komisija taip pat nori pašalinti kliūtis, trukdančias tiems, kam reikia finansavimo, pasiekti investuotojus, ir užtikrinti kuo veiksmingesnę tų lėšų paskirstymo sistemą – investavimo grandinę.
Komisija pradėjo trijų mėnesių konsultacijas (parengė vadinamąją žaliąją knygą) – remiantis jų rezultatais bus parengtas veiksmų planas, kaip padėti gauti nebankinį finansavimą, kad veiklą pradedančios įmonės galėtų sėkmingai dirbti, o didelės bendrovės galėtų toliau plėstis. Kapitalo rinkų sąjunga yra ilgalaikis projektas, kurį reikės vykdyti daugelį metų, nors kai kuriose srityse greitą pažangą galima padaryti ir per kelis mėnesius.
Žaliosios knygos dėl kapitalo rinkų sąjungos tikslas – visoje ES pradėti debatus dėl galimų priemonių tikrai bendrajai kapitalo rinkai sukurti.
Po viešų konsultacijų Komisija šią vasarą priims veiksmų planą, kuriame bus išdėstytos kapitalo rinkų sąjungos pagrindinių elementų įgyvendinimo iki 2019 m. gairės ir tvarkaraštis.
Komisija laukia Europos Parlamento ir Tarybos, kitų ES institucijų, nacionalinių parlamentų, įmonių, finansų sektoriaus ir visų suinteresuotųjų šalių atsakymų. Visi suinteresuotieji subjektai ir šalys kviečiami užpildytą klausimyną iki 2015 m. gegužės 4 d. atsiųsti į:
Vilniaus PPAR (Vilniaus, Alytaus, Ukmergės ir Panevėžio apskričių įmonės) el. paštu marijus.muralis@cci.lt. Informaciją teikia tel. (8 5) 213 64 80 (Marijus Muralis).
Kauno PPAR (Kauno, Šiaulių ir Marijampolės apskričių įmonės) el. paštu irma.taparauskiene@chamber.lt. Informaciją teikia tel. (8 37) 22 92 12 (Irma Taparauskienė).
Klaipėdos PPAR (Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių įmonės) el. paštu viktorija.miliajeva@kcci.lt. Informaciją teikia tel. (8 46) 39 08 67 (Viktorija Miliajeva).
Dėkojame, kad dalyvavote apklausoje! Duomenų konfidencialumą garantuojame.