Europos Komisija informuoja apie konsultacijos sutarčių teisės klausimais rezultatus

Europos Komisijos konsultacijoje dalyvavo 1033 mažos ir vidutinės įmonės, kurios pareiškė nuomonę dėl Europos sutarčių teisės.

Nepaisant to, kad atliktas tyrimas neapima visos Europos nuomonės, jis reprezentuoja skirtingo dydžio įmonių nuomonę – 39 proc. atsakymų pateikė mikroįmonės, 33 proc. – mažos įmonės ir 25 proc. – vidutinės įmonės.

Tyrimas atskleidė, kad mažos ir vidutinės įmonės susiduria su trylika dažniausiai įvardijamų sunkumų tarptautiniame bendradarbiavime, šeši iš jų – susiję su sutarčių teise.

Daugiausia sunkumų sukelia užsienio įstatymų suderinimas su nacionaline teise (74 proc.), taip pat kyla sunkumų dėl leidimų išdavimo, sertifikavimo ir registracijos schemų (70 proc.). Trečias svarbus sunkumas – užsienio įstatymų vertimas bei kalbiniai skirtumai. Taip pat problematiškais laikomas informacijos apie užsienio teisę teikimas, informacijos apie sutarties valdymo mechanizmus ir pagrindo pasitikėjimui trūkumas, teisminiai ginčai, kuriuos įtakoja užsienio teisė, taip pat sunkumai derybose dėl taikomos teisės. Mokestiniai įstatymai yra laikomi svarbiais arba lemiamais sutarčių teisėje. Taip pat svarbūs garantinio aptarnavimo, pristatymo ir transportavimo bei kultūriniai skirtumai.

Įmonės, siūlydamos sprendimus susijusius su patiriamais sunkumais dėl sutarčių teisės, pasisako už vieningą Europos sutarčių teisę. 44 proc. įmonių pasisako už vieningos sutarčių teisės sukūrimą, kuri pakeistų nacionalinės teisės aktus. Tuo tarpu 42 proc. įmonių pasisako už alternatyvų pasirinkimą, kuris priklausytų nuo sutarties šalių pasirinkimo. Jei toks instrumentas būtų sukurtas, juo naudotųsi 78 proc. respondentų.

Daugiau informacijos apie konsultacijos rezultatus internete: http://www.adeuropa.org/informacion/een/newsletter/ene11/anexos/resultados_panel.pdf.