Europos Komisija didina mokslinių tyrimų finansavimą: skirs 120 mln. EUR vienuolikai naujų kovos su virusu ir jo atmainomis projektų

Europos Komisija, siekdama paremti skubius koronaviruso ir jo atmainų mokslinius tyrimus ir sudaryti sąlygas juos vykdyti, atrinko vienuolika naujų projektų, kuriems bus skirta 120 mln. EUR pagal didžiausią Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Europos horizontas“ (2021–2027 m.). Šis finansavimas yra kovai su koronavirusu skirta įvairių tyrimų ir inovacijų veiksmų dalis, kuria prisidedama prie bendrų Europos Komisijos veiksmų siekiant užkirsti kelią koronaviruso ir jo atmainų poveikiui, jį sušvelninti ir į jį reaguoti vadovaujantis naujuoju Europos biologinės gynybos parengties planu „HERA inkubatorius“.

Vienuolikoje atrinktų projektų dalyvaus 312 mokslinių tyrimų grupių iš 40 šalių (tarp jų – 38 dalyviai iš 23 ES nepriklausančių šalių).

Už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Mariya Gabriel sakė: „Europos Sąjunga ėmėsi ryžtingų kovos su koronaviruso krize veiksmų. Šiandien intensyviname savo mokslinių tyrimų pastangas, kad įveiktume su koronaviruso atmainomis susijusius iššūkius ir grėsmes. Remdami šiuos naujus mokslinių tyrimų projektus ir sustiprindami bei atverdami susijusią mokslinių tyrimų infrastruktūrą, tęsiame kovą su šia pandemija ir rengiamės būsimoms grėsmėms.“

Dauguma projektų bus remiami naujų gydymo būdų ir vakcinų klinikiniai tyrimai, taip pat didelio masto koronaviruso kohortinių tyrimų ir tinklų, neapsiribojančių Europa, kūrimas stiprinant sąsajas su Europos iniciatyvomis. Kitais projektais bus sustiprinta ir išplėsta prieiga prie mokslinių tyrimų infrastruktūros, naudojamos paslaugoms teikti, arba infrastruktūros, kuri yra reikalinga, kad tyrėjai galėtų dalytis duomenimis, ekspertinėmis žiniomis ir mokslinių tyrimų ištekliais koronaviruso ir jo atmainų moksliniams tyrimams vykdyti. Kai kurie iš šios infrastruktūros objektų jau veikia, pavyzdžiui, Europos COVID-19 duomenų platforma ir atitinkama Europos gyvybės mokslų tyrimų infrastruktūra.

Sėkmingai veikiantys konsorciumai bendradarbiaus su kitas susijusias nacionalines, regionines ir tarptautines iniciatyvas ir projektus įgyvendinančiais subjektais, kad būtų kuo labiau padidinta sinergija ir papildomumas ir išvengta mokslinių tyrimų pastangų dubliavimo. Jie taip pat padės kurti Europos pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir reagavimo į jas instituciją (HERA), padėsiančią ES numatyti būsimas pandemijas ir geriau su jomis kovoti.

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai

Informacijos suvestinė. Vienuolika naujų kovos su koronavirusu mokslinių tyrimų projektų

 

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija