Europos Komisija bando užkirsti kelią prekybinėms kliūtims joms dar neatsiradus

ES bendrojoje rinkoje užtikrinamas laisvas prekių ir paslaugų judėjimas, tačiau daugiau nei 15000 nacionalinių techninių taisyklių gali apsunkinti gyvenimą įmonėms norinčioms laisvai prekiauti kitose ES šalyse. Vis dėl to jau yra sukurta priemonė, kuri leidžia įmonėms sustabdyti tokių numatomų barjerų arba taisyklių kūrimą. Informacinė procedūra, pagal 98/34/EC direktyvą, suteikia galimybę įmonėms sustabdyti naujas technines taisykles, kurios apsunkintų laisvą prekių arba paslaugų judėjimą, ir pareikalauti papildomo tyrimo.

Nacionalinės techninės taisyklės yra priimtos tam, kad apsaugotų vartotojus. Niekas nenorėtų, kad jų sofa užsiliepsnotų, sulūžtų kopetėlių laiptelis ir t.t. – ši rizika yra sumažinama priimant naujus techninius reikalavimus atitinkamiems produktams.

Antra vertus techninės produktų specifikacijos neturėtų sukelti kliūčių laisvai prekybai. Būtent dėl šios priežasties informavimo procedūra remiantis 98/34/EC direktyva suteikia Komisijai ir šalims narėms galimybę ištirti tokius naujus reikalavimus procedūros sustabdymo atveju ir užkirsti kelią galimam prekybos suvaržymui.

Daugiau informacijos rasite čia… 

Aivaras Knieža
Projekto vadovas – koordinatorius
Enterprise Europe Network