Europos Komisija atveria naujas galimybes kai kurioms šalims narėms naudotis vieningu patentu

EK pristatė pasiūlymą sukurti vieningų patentų apsaugos sistemą ES. Toks vieningo patento saugojimas leistų šalims narėms susitarti dėl patento, kuris galiotų sutartį sudariuose šalyse ir būtų išduodamas užpildžius vieną prašymą. Patento gavimas Europoje šiuo metu kainuoja 10 kartų daugiau nei Jungtinėse Valstijose dėl nacionalinių patvirtinimo ir vertimo išlaidų. Ši situacija atbaido nuo tyrimų, inovacijų ir plėtros.
Dėl vieningų patentų diskutuojama jau dešimtmetį, tačiau ne kartą dėl galiojančių kalbos taisyklių buvo patekęs į akligatvį. Komisija siekia išjudinti šį klausimą siūlydama naujas vieningų patentų kalbos taisykles.
Išsamiau: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm