Europos Komisija atnaujina ES ekonomikos valdymo peržiūrą

Europos Komisija priėmė komunikatą, kuriame apžvelgiamos po COVID-19 krizės pasikeitusios ekonomikos valdymo sąlygos ir atnaujinamos viešos diskusijos dėl ES ekonomikos valdymo sistemos peržiūros. Komunikate atsižvelgiama į Europos Komisijos Pirmininkės Ursulos von der Leyen pranešime apie Sąjungos padėtį prisiimtą įsipareigojimą siekti bendro sutarimo dėl ES ekonomikos valdymo sistemos ateities. Europos Komisija buvo sustabdžiusi šias viešas diskusijas (jos pirmą kartą pradėtos 2020 m. vasario mėn.), kad galėtų daugiausia dėmesio skirti reagavimui į COVID-19 pandemijos ekonominį ir socialinį poveikį.

Už žmonėms tarnaujančią ekonomiką atsakingas Europos Komisijos vykdomasis pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Po pandemijos audrų dabar Europa įplaukia į ramesnius vandenis. Dėl koordinuoto ir ryžtingo atsako dabartinis mūsų ekonomikos augimas viršija lūkesčius. Tačiau krizė taip pat dar labiau išryškino kai kurias problemas: didesnį deficitą ir skolą, didesnius skirtumus ir nelygybę bei didesnių investicijų poreikį. Mums reikia tokių ekonomikos valdymo taisyklių, kurios padėtų spręsti šias problemas. Todėl šiandien pradedame viešas diskusijas. Norime išgirsti nuomonių ir idėjų, rasti bendrą sutarimą ir imtis atsakomybės už veiksmingą ekonominę priežiūrą. Taip galime užtikrinti, kad mūsų visuomenė ir ekonomika taptų tvaresnės, sąžiningesnės ir konkurencingesnės – visiškai pasirengusios ateities iššūkiams.“

Plataus masto ir įtraukus bendradarbiavimas su visais suinteresuotaisiais subjektais yra labai svarbus siekiant plačiu mastu bendrai susitarti dėl tolesnių veiksmų, susijusių su ES ekonomikos valdymo sistema. Todėl Europos Komisija kviečia suinteresuotuosius subjektus dalyvauti diskusijose ir išsakyti savo nuomonę, kaip iki šiol veikė ekonomikos valdymo sistema ir kokie sprendimai galimi jos veiksmingumui padidinti.

Diskusijos vyks įvairiuose forumuose, įskaitant specialius posėdžius, praktinius seminarus ir atnaujintą internetinę apklausą. Suinteresuotieji subjektai – kitos Europos institucijos, nacionalinės valdžios institucijos, socialiniai partneriai ir akademinė bendruomenė – raginami teikti savo pastabas iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Europos Komisija atsižvelgs į visas per šias viešas diskusijas išsakytas nuomones. 2022 m. pirmąjį ketvirtį ji pateiks fiskalinės politikos gairių ateinančiam laikotarpiui, kad būtų lengviau koordinuoti fiskalinę politiką ir rengti ES valstybių narių stabilumo ir konvergencijos programas. Šiose gairėse bus atsižvelgta į pasaulinę ekonominę padėtį, konkrečią kiekvienos ES valstybės narės padėtį ir diskusijas dėl ekonomikos valdymo sistemos. Europos Komisija pateiks gairių dėl galimų ekonomikos valdymo sistemos pakeitimų, kad iki 2023 m. būtų plačiu mastu bendrai susitarta dėl tolesnių veiksmų.

 

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai. Europos Komisija atnaujina ES ekonomikos valdymo peržiūrą

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija