Europos investicijų fondas atrinko naują rizikos kapitalo fondų valdytoją Lietuvoje

Europos investicijų fondas (EIF) atrinko valdytoją naujausiems pagal JEREMIE iniciatyvą Lietuvoje steigiamiems rizikos kapitalo fondams. Profesionalų konsorciumas, koordinuojamas „CEE Capital“, kuris įsteigs naują fondų valdymo įmonę, buvo pasirinktas valdyti Pradinės stadijos rizikos kapitalo ir Rizikos kapitalo fondus (angl. Seed and Venture Capital Funds), kurie investuos akcinį kapitalą į labai mažas, mažas ir vidutines Lietuvos įmones (MVĮ).
Naujųjų Pradinės stadijos rizikos kapitalo ir Rizikos kapitalo fondų planuojamas dydis iš viso sieks 20,7 mln. EUR. Šie fondai teiks nuo itin ankstyvos iki plėtros stadijos finansavimą ir verslo paramą augimo potencialą turinčioms Lietuvos įmonėms.
Planuojama, kad pagal šį finansinį instrumentą ypatingas dėmesys bus skiriamas naujoms MVĮ ir pagalbai steigiant pradedančiąsias įmones. Atrinktas fondo valdytojas numato įgyvendinti bandomąją schemą, kuri palengvintų priėjimą prie akcinio kapitalo itin ankstyvos stadijos įmonėms. Toks ankstyvos stadijos fondas bus pirmasis valstybės lėšomis remiamas Pradinės stadijos rizikos kapitalo fondas Lietuvoje.
Dėl investicijų iki 200 tūkst. EUR iš Pradinės stadijos rizikos kapitalo fondo ir iki 1,5 mln. EUR per metus iš Rizikos kapitalo fondo ir profesionalios bei atsakingos valdytojų komandos instrumentas prisidės prie inovacijų potencialo stiprinimo Lietuvoje ir padės atrasti ar sukurti ateities rinkos lyderius.
Atrinkus fondo valdytoją, bus baigtas kvietimo teikti paraiškas procesas, pritraukęs 9 pareiškėjus iš Lietuvos ir Estijos. Išsamios analizės, panaudojant EIF iš 5,4 mlrd. investicijų į daugiau nei 300 fondų Europoje sukauptą patirtį, procesas baigėsi geriausio pagal nustatytus kriterijus pareiškėjo parinkimu.
Naujų fondų steigimo proceso pabaiga priklausys nuo galutinio teisinio įvertinimo ir sėkmingo privačių lėšų į fondus pritraukimo.
Informaciją pateikė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas