Europos inovacijų diegimo rezultatų suvestinė: Lietuva yra tarp sparčiausiai augančių novatorių

Europos Komisija paskelbė 2021 m. Europos inovacijų diegimo rezultatų suvestinę, iš kurios matyti, kad Europos inovacijų diegimo rezultatai visoje ES toliau gerėja.

Pagrindinės Europos inovacijų diegimo rezultatų išvados:

  • Švedija ir toliau yra ES inovacijų lyderė, po jos eina Suomija, Danija ir Belgija; visų jų inovacijų diegimo rezultatai gerokai viršija ES vidurkį.
  • Veiklos rezultatų grupės paprastai yra geografiškai sutelktos, inovacijų lyderiai ir stipriausi novatoriai yra Šiaurės ir Vakarų Europoje, o dauguma nuosaikių ir augančių inovacijų kūrėjų – Pietų ir Rytų Europoje.
  • Nuo 2014 m. ES inovacijų diegimo rezultatai vidutiniškai pagerėjo 12,5 procentinio punkto. Inovacijų diegimas labiausiai padidėjo Kipre, Estijoje, Graikijoje, Italijoje ir Lietuvoje.
  • Penkių valstybių narių (Estijos, Graikijos, Italijos, Kipro ir Lietuvos) rezultatai pagerėjo 25 procentiniais punktais ar daugiau. Keturių valstybių narių (Belgijos, Kroatijos, Suomijos ir Švedijos) rezultatai pagerėjo 15-25 procentiniais punktais. Aštuonių valstybių narių (Austrijos, Čekijos, Ispanijos, Latvijos, Lenkijos, Maltos, Nyderlandų ir Vokietijos) rezultatai pagerėjo 10-15 procentinių punktų. Likusių 10 valstybių narių rezultatai pagerėjo iki dešimties procentinių punktų.
  • Palyginus ES vidurkį su tam tikrais pasauliniais konkurentais, Pietų Korėja yra novatoriškiausia šalis, kurios rezultatai 2014 m. 36 proc. viršijo ES rezultatus, o 2021 m. – 21 proc. didesni nei ES. Šiais metais ES lenkia tokias konkurentes kaip Kinija, Brazilija, Pietų Afrikos Respublika, Rusija ir Indija, o Pietų Korėja, Kanada, Australija, Jungtinės Amerikos Valstijos ir Japonija lenkia ES.
  • Nuo 2014 m. inovacijų diegimo rezultatai pagerėjo 225 regionuose iš 240. Vykstant konvergencijai laikui bėgant regionų rezultatų skirtumai vis labiau mažėjo.
  • Novatoriškiausias Europos regionas yra Stokholmas Švedijoje, Suomijoje – Pietų Suomija ir Aukštutinė Bavarija – Vokietijoje. Hovedstadenas Danijoje yra ketvirtoje, o Ciurichas Šveicarijoje – penktoje vietoje.

 

Lietuva yra nuosaiki inovacijų kūrėja ir užima 18-ą vietą ES. Pastaruoju metu rezultatai, palyginti su ES vidurkiu, labai pagerėjo. Lietuvos stiprybė yra bendradarbiavimas, skaitmenizacija ir inovacijų kūrėjai. Trys geriausi rodikliai yra: aukštąjį išsilavinimą turinčių gyventojų skaičius, su aplinka susijusios technologijos ir mokslo ir technologijų darbuotojų profesinis mobilumas. 2017 m. inovacijų diegimo rezultatai labai pagerėjo dėl to, kad pagerėjo rezultatai, susiję su inovacijų tyrimo duomenų naudojimo rodikliais. Nuo 2020 iki 2021 m. rezultatai nepakito, nes pagerėjusius rezultatus, susijusius su informacinių technologijų naudojimo rodikliais, atsvėrė suprastėję rezultatai, susiję su inovacijų tyrimo išlaidų duomenų naudojimo rodikliais. Lietuvos vidaus produktų inovacijų kūrėjų, teikiančių inovacijas rinkai, yra daugiau nei vidutiniškai ES, tačiau Lietuvos rezultatai, susiję su kovos su klimato kaita rodikliais, yra prastesni nei vidutiniai.

Daugiau informacijos:

Lietuvos rezultatai

Pranešimas spaudai

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija