Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) kviečia teikti paraiškas konkursui „EIT bendruomenės inkubatorius. Naujojo europinio bauhauzo įmonių plėtra“

Siekdamas paremti naujojo europinio bauhauzo iniciatyvą, Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) pradeda projektą „EIT bendruomenės inkubatorius. Naujojo europinio bauhauzo įmonių plėtra“. Pirmojo kvietimo teikti paraiškas metu bus atrinkta dvidešimt novatoriškų įmonių, kurios gaus finansavimą iki 50 000 EUR, kad paspartintų sprendimus, kuriais būtų jungiamas:

  • tvarumas (nuo klimato tikslų iki žiediškumo, nulinės taršos ir biologinės įvairovės),
  • estetika (patirties ir stiliaus kokybė, ne tik funkcionalumas)
  • įtrauktis (visų pirma įvairovė, prieinamumo ir įperkamumo užtikrinimas).

Šis kvietimas teikti paraiškas yra dalis platesnio 5 mln. EUR biudžeto, skirto naujosios EIT bendruomenės 2021-2022 m. remiamai naujojo europinio bauhauzo veiklai. Pradedančiosios ir veiklą plečiančios įmonės skatinamos teikti paraiškas EIT bendruomenės inkubatoriui iki 2021 m. gruodžio 17 d.

Šio bendruomenės inkubatoriaus bandomuoju etapu 2021 m. pradžioje jau paremta 13 įmonių skiriant iš viso 650 000 EUR.

Už sanglaudą ir reformas atsakinga Europos Komisijos narė Elisa Ferreira sakė: „Norėdami, kad naujasis europinis bauhauzas pasiektų regionus ir miestus visoje Europoje ir už jos ribų, turime skatinti novatoriškas verslo koncepcijas ir idėjas. Mūsų stiprybė – tai bendradarbiavimas, įtraukiant įmones, regionų ir vietos bendruomenes ir kūrybiškus protus, laikantis tikrai dalyvaujamojo ir tarpdalykinio požiūrio. Novatoriškos verslo įmonės gali paskatinti apčiuopiamus pokyčius, kurių norime pasiekti mūsų visuomenėje, ir džiaugiuosi, kad EIT skatina tokį perėjimą link tvarumo, estetikos ir įtraukties.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija