Europos INNOVA konferencijos apžvalga

Europos INNOVA konferencija „Europos pertvarkymas: socialinių iššūkių perdavimas antrepreneriams ir inovacijoms“ vyko spalio 27-29 dienomis Liegėje. Konferencijoje dalyvavo 500 Europos INNOVA bendruomenės narių. Tarp jų buvo politikos, verslo ir akademinės bendruomenės atstovų, kurie diskutavo kaip inovacijų plėtra galėtų padėti išspręsti ekonomines ir socialines Europos problemas.

Nuoroda: http://www.europe-innova.eu/web/guest/liege-2010/about

Informaciją pateikė:

Aivaras Knieža
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadovas