Europos įmonių ruošimas atsinaujinančiam ekonomikos augimui

Europos pastangos remti įmones, ypač mažesnes, ir skatinti pramoninį konkurencingumą gali padėti pasiekti Europos strategijoje 2020 metams numatytus pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo tikslus. Europos Komisija kviečia suinteresuotąsias šalis padėti apibrėžti verslo paramos priemonių sistemą po 2013-ųjų metų.
Įmonės – labai svarbi tema Europos politinėje darbotvarkėje. Pastaraisiais metais Europos Sąjunga (ES) rėmė verslą, ypač smulkųjį, įvairiomis priemonėmis, įskaitant finansavimą, informavimą apie bendros ES rinkos teikiamas galimybes, padėdama ieškoti verslo partnerių kitose ES šalyse ir už jos ribų, taip pat remdama inovatyvių paslaugų ir gaminių bandomuosius projektus. ES taip pat rėmė inovacijų inkubaciją, skatino standartizavimą ir energijos naudojimo efektyvumą bei dirbo Europos teisės aktų supaprastinimo srityse (plačiau apie administracinės naštos verslui mažinimą
http://ec.europa.eu/enterprise/e_i/news/article_9784_en.htm).
Visi šie veiksmai finansuojami iš Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos (KIP). 2011 m. sausio 25 d. Briuselyje vykusioje konferencijoje buvo svarstoma KIP priemonių ateitis.

Daugiau informacijos: http://ec.europa.eu/enterprise/e_i/news/article_10980_en.htm

Informaciją parengė:

Marijus Muralis

Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas