Europoje atsiras daugiau inovacijų centrų

Europos inovacijų ir technologijų institutas (EIT) žymiai aktyviau sieks skatinti inovacijas ir verslumą Europos Sąjungoje, 2014-2020 metais sukurdamas šešis naujus tarpvalstybinius inovacijų centrus (angl. innovation hubs), žinomus kaip žinių ir inovacijų bendrijas (KICs).
Europos Komisija naujoje finansinėje bendroje programoje skyrė 2,8 mlrd. eurų Europos inovacijų ir technologijų instituto plėtrai bei jau veikiančių žinių ir inovacijų bendrijų vystymo konsolidavimui, pagrindinį dėmesį skiriant klimato kaitai, tvariai energetikai, informacijos ir komunikacijos technologijoms.
Informaciją parengė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas