Eurochambres apklausa įmonėms apie vieningos rinkos veiklos trukdžius

Šiemet sukanka lygiai 30 metų, kai tarp Europos Sąjungos valstybių buvo įvesta vieninga rinka. Europos rūmus vienijanti organizacija Eurochambres, kurios nariais esame ir mes, atlieka visų savo narių valstybių tyrimą apie dar tebeesančius vieningos rinkos veiklos trukdžius.

Dalinamės nuoroda į apklausą ir maloniai prašome įmonių atstovus paskirti laiko ir sudalyvauti skelbiamoje apklausoje, užpildant klausimyną. Tai labai svarbu, kad Lietuvos tyrimo rezultatai irgi būtų matomi bendrame Europiniame kontekste.

Apklausa skirta įmonėms, kurios ne tik gamina vidaus rinkai, bet ir eksportuoja į bent vieną ES valstybę.

Atsidarius nuorodą tekstas yra anglų kalba, tačiau viršuje dešinėje galima pasirinkti ir klausimus matyti lietuvių kalba. Apklausa anoniminė, atsidarius nuorodą pildoma online. Bus lyginami atskirų valstybių vertinimai, taip pat lyginama su 2019 metais buvusia analogiška apklausa.

Apklausos rezultatai pildomi iki spalio 16 d.: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ECHSMSurvey2023.