Viešosios ES konsultacijos – EK iniciatyva, kuria Lietuvos įmonės kviečiamos dalyvauti Europos politikos kūrime,  pareiškiant savo nuomonę įvairiomis verslo ES temomis.  Tokiu būdu identifikuojami verslui kylantys sunkumai ir atsižvelgiant į poreikius formuojama ES politika.

Šios konsultacijos:

  • Įgalina patariamąją komunikaciją tarp EK ir ES verslo subjektų
  • Nustato ir įvertina verslui kylančias problemas vieringoje ES rinkoje
  • Formuoja palankią ES politiką verslui ir bendruomenei