ES vadovai susitarė daugiau bendradarbiauti ekonomikos politikos srityje – tai ateinančio dešimtmečio ekonomikos augimo skatinimo strategijos dalis.

ES vadovai susitarė daugiau bendradarbiauti ekonomikos politikos srityje – tai ateinančio dešimtmečio ekonomikos augimo skatinimo strategijos dalis.

Sprendimas priimtas ES vadovų susitikime Briuselyje. Tai pirmas oficialus praėjusį mėnesį Europos Komisijos pristatytos strategijos „Europa 2020“ aptarimas.

Bendrame pareiškime vadovai skelbia, kad susitarė dėl daugumos pasiūlyto plano elementų, įskaitant ir didesnį valstybių narių ir ES ekonomikos politikos koordinavimą. Jie teigia, kad būtina daugiau bendradarbiauti ekonomikos srityje, kad būtų galima atsigauti po finansų krizės ir spręsti ilgalaikius globalizacijos, klimato kaitos ir gyventojų senėjimo uždavinius ir problemas.

ES vadovai taip pat patvirtino tris kiekybinius užimtumo skatinimo, išlaidų moksliniams tyrimams ir plėtrai didinimo ir ES aplinkosaugos įsipareigojimų vykdymo tikslus. Kiti du Europos Komisijos pasiūlyti tikslai – padidinti švietimo lygį ir socialinę įtrauktį – bus patikslinti per vadovų susitikimą birželį.

Europos Komisijai rekomendavus, vadovai sutiko, kad visi ES lygmens tikslai turėtų būti išskaidyti į atskirus valstybių narių lygmens tikslus. Ankstesnėje ES 10 metų ekonomikos strategijos programoje to nebuvo. Europos Komisija prisidės svarstant šiuos valstybių narių lygmens tikslus, bet galutinį žodį tars ES šalių vyriausybės.

ES vadovai žadėjo birželį išnagrinti duomenis ir apsvarstyti, kokių ES masto veiksmų imtis, kad būtų panaikintas galimas valstybių narių lygmens ir ES lygmens tikslų atotrūkis.

Be to, ES šalių vyriausybių paprašyta pateikti išsamius tų tikslų siekimo planus. Šiose „nacionalinėse reformų programose“ , be kita ko, turėtų būti numatoma, kaip įveikti esmines ekonomikos augimo kliūtis. Pažanga bus kontroliuojama ir skelbiamos ES masto metinės ataskaitos.

Po to, kai buvo patvirtintas euro zonos šalių pagalbos Graikijai planas, Taryba paprašė Europos Komisiją birželį pateikti pasiūlymų, kaip pagerinti eurą įsivedusių šalių veiklos koordinavimą. Pastaraisiais mėnesiais euras susilpnėjo, nes investuotojai sunerimo dėl didelių Graikijos ir kitų šalių valstybinių skolų.

Europos Komisijos informacija http://ec.europa.eu/news/economy/100326_lt.htm

Informaciją patalpino:

Daiva Vyšniauskienė, Enterprise Europe Network projekto vadovė