ES ir Naujoji Zelandija užbaigė derybas dėl prekybos susitarimo

Birželio 30 d. Europos Sąjunga ir Naujoji Zelandija užbaigė derybas dėl prekybos susitarimo, kuriuo siekiama atverti didelių ekonominių galimybių abiejų šalių įmonėms ir vartotojams. Į susitarimą taip pat įtraukti beprecedenčiai tvarumo įsipareigojimai, be kita ko, įsipareigojimas laikytis Paryžiaus klimato susitarimo ir pagrindinių darbo teisių, kurių vykdymo užtikrinimo kraštutinė priemonė – prekybos sankcijos.

Tikimasi, kad dėl šio susitarimo dvišalė prekyba išaugs iki 30 proc., o metinio ES eksporto augimas gali siekti 4,5 mlrd. EUR. ES investicijos Naujojoje Zelandijoje gali išaugti iki 80 proc. Pagal šį susitarimą muitai ES bendrovėms nuo pirmųjų jo taikymo metų gali būti sumažinti apie 140 mln. EUR per metus.

Naujos eksporto galimybės didelėms ir mažoms įmonėms

Susitarimu įmonėms bus suteikta naujų galimybių:

  • bus panaikinti visi ES eksporto į Naująją Zelandiją muitų tarifai;
  • bus atverta Naujosios Zelandijos paslaugų rinka pagrindiniuose sektoriuose, pavyzdžiui, finansinių paslaugų, telekomunikacijų, jūrų transporto ir pristatymo paslaugų;
  • bus užtikrintos nediskriminacinės sąlygos ES investuotojams Naujojoje Zelandijoje, ir atvirkščiai;
  • ES bendrovės turės daugiau galimybių Naujojoje Zelandijoje sudaryti prekių, paslaugų, darbų ir darbų koncesijų viešųjų pirkimų sutartis. Naujosios Zelandijos viešųjų pirkimų rinkos vertė – apie 60 mlrd. EUR per metus;
  • bus sudarytos palankesnės sąlygos duomenų srautams, taip pat nuspėjamos ir skaidrios skaitmeninės prekybos taisyklės ir saugi interneto aplinka vartotojams;
  • bus užkirstas kelias nepagrįstiems duomenų vietos nustatymo reikalavimams ir išlaikyti aukšti asmens duomenų apsaugos standartai;
  • siekiant mažosioms įmonėms padėti didinti eksportą, bus parengtas mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtas skyrius;
  • bus gerokai sumažinta atitikties reikalavimų ir procedūrų, kad būtų sudarytos sąlygos greitesniam prekių srautui;
  • numatyti reikšmingi Naujosios Zelandijos įsipareigojimai pagal ES standartus apsaugoti intelektinės nuosavybės teises ir užtikrinti jų vykdymą.

 

Žemės ūkio maisto produktai. ES eksporto skatinimas, kartu užtikrinant ES pažeidžiamų sričių apsaugą

Kai tik susitarimas bus pradėtas taikyti, ES ūkininkai įgis daug daugiau galimybių prekiauti savo produkcija Naujojoje Zelandijoje. Nuo pat pirmos dienos bus panaikinti pagrindinių ES eksporto prekių (pavyzdžiui, kiaulienos, vyno ir putojančio vyno, šokolado, konditerijos gaminių iš cukraus ir sausainių) tarifai.

ES ūkininkams bus naudingas ne tik tarifų sumažinimas. Susitarimu bus apsaugotas visas ES vynų ir spiritinių gėrimų, pavyzdžiui, „Prosecco“, „Polska Wódka“, „Rioja“, „Champagne“ ir „Tokaji“, sąrašas (beveik 2000 pavadinimų). Be to, Naujojoje Zelandijoje bus saugomi 163 garsiausi tradiciniai ES produktai (geografinės nuorodos), pvz., sūriai „Asiago“, „Feta“, „Comté“ ir „Queso Manchego“, kumpis „Istarski pršut“, „Lübecker Marzipan“, alyvuogės „Elia Kalamatas“.

Susitarime atsižvelgiama į ES pažeidžiamų žemės ūkio produktų – kelių pieno produktų, jautienos ir avienos, etanolio ir cukrinių kukurūzų – gamintojų interesus. Šiuose sektoriuose pagal susitarimą importas iš Naujosios Zelandijos taikant mažesnius arba nulinius tarifus bus leidžiamas tik ribotais kiekiais (pagal vadinamąsias tarifines kvotas).

Plačiausio užmojo bet kada prekybos susitarime prisiimti tvarumo įsipareigojimai

ES ir Naujosios Zelandijos prekybos susitarimas yra pirmasis susitarimas, kuriam taikomas naujasis ES požiūris į prekybą ir darnų vystymąsi, nustatytas vos praėjusią savaitę priimtame komunikate „Prekybos partnerysčių galia: drauge siekti žaliosios ir teisingos ekonomikos augimo“.

Abi šalys susitarė dėl plataus užmojo prekybos ir darnaus vystymosi įsipareigojimų, apimančių įvairius klausimus, grindžiamus bendradarbiavimu ir griežtesniu vykdymo užtikrinimu, įskaitant galimybę pagrindinių darbo principų arba Paryžiaus susitarimo šiurkščių pažeidimų atveju kaip kraštutinę priemonę taikyti sankcijas. Paryžiaus klimato susitarimo laikymasis taip pat bus vienas iš esminių šio susitarimo elementų.

Pirmą kartą į ES prekybos susitarimą įtrauktas specialus tvarios maisto sistemų skyrius, specialus straipsnis dėl prekybos ir lyčių lygybės ir speciali nuostata dėl prekybos ir iškastinio kuro subsidijų reformos. Įsigaliojus šiam susitarimui taip pat liberalizuojamos žaliosios prekės ir paslaugos.

Tai atitinka po Konferencijos dėl Europos ateities piliečių pateiktas rekomendacijas skatinti tvarią prekybą ir atverti naujų galimybių Europos įmonėms.

Europos Komisijos narių nuomonės:

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen kalbėjo: „Naujoji Zelandija yra labai svarbi mūsų partnerė Indijos ir Ramiojo vandenyno regione. Šis prekybos susitarimas suteikia didelių galimybių mūsų įmonėms, ūkininkams ir vartotojams abiejose šalyse. Jis gali padėti padidinti mūsų tarpusavio prekybą 30 proc. Į jį įtraukti precedento neturintys socialiniai ir klimato srities įsipareigojimai. Šis naujasis Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimas sudaromas geopolitiškai svarbiu metu. Demokratinės valstybės, tokios kaip mūsų, dirba kartu ir yra naudingos žmonėms.“

Vykdomasis pirmininkės pavaduotojas ir už prekybą atsakingas Europos Komisijos narys Valdis Dombrovskis sakė: „Tai yra naujos kartos prekybos susitarimas, kurio abi šalys yra pasirengusios siekti realios naudos ekonomikai ir aplinkai. Naujos ekonominės galimybės yra gyvybiškai svarbios, kadangi mes siekiame atsigauti nuo dvigubo sukrėtimo, kurį sukėlė COVID-19 ir Rusijos agresija prieš Ukrainą. Šis susitarimas atvers daugybę naujų prekių ir paslaugų eksporto galimybių ES įmonėms ir MVĮ. Į jį taip pat įtraukti plačiausio užmojo bet kuriame prekybos susitarime prisiimti tvarumo įsipareigojimai. Tai rodo, kad mes jau vykdome savo pažadą iš savo prekybos susitarimų gauti daugiau pridėtinės vertės tvarumo srityje.“

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

ES ir Naujosios Zelandijos prekybos susitarimo puslapis

Klausimai ir atsakymai

 

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija