ES ir Kinija pasirašė dvišalį susitarimą dėl Europos geografinių nuorodų apsaugos

ES ir Kinija pasirašė dvišalį susitarimą dėl 100 Europos geografinių nuorodų apsaugos nuo neteisėto savinimosi ir padirbinėjimo Kinijoje ir tokios pat apsaugos suteikimo 100 Kinijos geografinių nuorodų Europos Sąjungoje.

Kinijos rinka turi didelį Europos maisto produktų ir gėrimų importo augimo potencialą. 2019 m. Kinija buvo trečioji ES žemės ūkio maisto produktų paskirties šalis (importo vertė – 14,5 mlrd. EUR). Be to, Kinijai tenka 9 proc. ES produktų, saugomų kaip geografinės nuorodos, (vynų, žemės ūkio maisto produktų ir spiritinių gėrimų) rinkos vertės – tai antra pagal dydį šių gaminių eksporto rinka. Šis susitarimas taip pat suteiks galimybę Europos vartotojams susipažinti su firminiais Kinijos produktais.

Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Europos Komisijos narys Januszas Wojciechowskis sakė: „Džiaugiuosi, kad buvo žengtas dar vienas žingsnis siekiant šio susitarimo įsigaliojimo — tai atspindi mūsų įsipareigojimą glaudžiai bendradarbiauti su savo pasauliniais prekybos partneriais, pavyzdžiui, Kinija. Europos geografinių nuorodų produktai žinomi dėl jų kokybės ir įvairovės, todėl svarbu juos apsaugoti ES ir pasauliniu lygmeniu, kad būtų užtikrintas jų autentiškumas ir išsaugota reputacija. Šis susitarimas padės tai padaryti ir kartu sustiprins mūsų prekybos santykius, o tai bus naudinga mūsų žemės ūkio maisto produktų sektoriui ir abiejų šalių vartotojams.“

Pasirašius susitarimą ir gavus Europos Parlamento pritarimą, jį oficialiai priims Taryba. Planuojama, kad susitarimas įsigalios 2021 m. pradžioje. 

Daugiau informacijos čia.

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija