ES ir Kanados išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo nauda ES įmonėms

Vasario 15 dieną pritarta ES ir Kanados laisvosios prekybos susitarimui (angl. CETA). Jis preliminariai įsigalios balandžio mėnesį ir atvers ES ir Kanados rinkas viena kitos prekėms, paslaugoms ir investicijoms, įskaitant viešuosius pirkimus. CETA panaikins beveik visus muitus tarp ES ir Kanados. Susitarime taip pat įtvirtinti griežti vartotojų, aplinkosaugos ir darbuotojų apsaugos standartai. Prognozuojama, kad įsigaliojus susitarimui prekybos tarp ES ir Kanados apimtis padidės 20 proc.

CETA atveria naujų galimybių ES bendrovėms. ES įmonėms jis leis kasmet sutaupyti daugiau kaip 500 mln. EUR, kuriuos šiuo metu jos priverstos išleisti muitams, kuriais apmokestinamos į Kanadą eksportuojamos prekės. Ši suma sumažės beveik 99 proc. nuo pat pirmos dienos. Šis susitarimas ES įmonėms suteiks daug geresnę nei iki šiol turėta galimybę dalyvauti Kanados viešuosiuose pirkimuose, tarp jų – viešuosiuose pirkimuose provincijų lygmeniu (taip pat federaliniu ir savivaldybių lygmenimis).

Šis susitarimas labai daug naudos suteiks mažesnėms įmonėms, kurioms biurokratinių išlaidų našta ypač sunkiai pakeliama. Susitarimas smulkiajam verslui leis sutaupyti laiko ir pinigų. Pavyzdžiui, nereikės vykdyti besidubliuojančių bandymų reikalavimų, bus galima išvengti ilgai trunkančių muitinės procedūrų ir didelių teisinių mokesčių.

Dėl CETA atsiras naujų galimybių ūkininkams ir maisto gamintojams, bet kartu bus visiškai atsižvelgiama į ES jautrius klausimus. ES nuostatos dėl tam tikrų importuojamų produktų yra ribotos ir suderintos su atitinkamomis Kanados nuostatomis, kad būtų patenkinti svarbūs Europos eksporto interesai, pvz., susiję su sūriu, vynu ir spiritiniais gėrimais, vaisiais ir daržovėmis, perdirbtais produktais ir 143 aukštos kokybės Europos produktų (vadinamųjų geografinių nuorodų) apsauga Kanados rinkoje.

CETA bus naudingas ir 500 mln. ES vartotojų. Įsigaliojus šiam susitarimui padidės pasiūla, o Europos standartai nesikeis, nes į ES rinką galės patekti tik produktai ir paslaugos, visiškai atitinkantys visas ES taisykles. Tai reiškia, kad CETA nė kiek nepakeis ES maisto saugos kontrolės normų, įskaitant taikomas GMO produktams ar hormonais šertų galvijų mėsai.

Susitarimas leis užtikrinti didesnį paslaugų ekonomikos teisinį aiškumą, didesnį įmonių darbuotojų judumą ir padės sukurti įvairių profesinių kvalifikacijų – nuo architekto iki kranininko – pripažinimo sistemą.

Investuotojų ir valstybių ginčų sprendimo tvarka, įtraukta į daugelį ES vyriausybių suderėtų dvišalių prekybos susitarimų, pakeista nauja, patobulinta investicinių ginčų sprendimo sistema. Ši sistema bus skaidri ir nebus grindžiama specialiaisiais teismais.

Valstybės narės ir toliau galės savo nuožiūra organizuoti viešąsias paslaugas. Šis ir kiti klausimai papildomai paaiškinti bendrame aiškinamajame dokumente, kuris turi teisinę galią ir kuriame aiškiai ir nedviprasmiškai nurodoma, dėl ko Kanada ir Europos Sąjunga susitarė tam tikruose CETA straipsniuose.