ES interneto ekonomikos plėtojimas

Priėmus pasiūlymus skatinti aktyvesnę elektroninę prekybą, būtų lengviau pirkti internete visoje Europos Sąjungoje. Taip būtų skatinamas ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas.
Tiek vartotojų, tiek įmonių atžvilgiu elektroninė prekyba turi daug privalumų: kainos mažesnės, prekių pasiūla didesnė, siūloma naujoviškų paslaugų ir kuriamos darbo vietos.
Prekyba internetu sudaro maždaug 3 % visos ES mažmeninės prekybos, tačiau toliau plėtoti bendrą visų 27 valstybių narių interneto rinką sunku dėl daugelio kliūčių.
Pavyzdžiui, elektroninės prekybos taisyklių dažnai nepaisoma arba jos neaiškios, interneto svetainėse pateikiama per mažai informacijos pirkėjams, o kainas būna sunku palyginti.
Dėl šių trūkumų vartotojai gali vengti pirkti internetu, nors taip galėtų sutaupyti pinigų (dabartiniais duomenimis, pirkdami prekes internetu jie kasmet galėtų sutaupyti maždaug 11,7 mlrd. eurų). Jei interneto rinka būtų saugesnė ir atviresnė, šia galimybe naudotųsi daugiau žmonių.
Europos Komisija siūlo 16 priemonių, kuriomis siekiama, kad vartotojai būtų geriau apsaugoti ir informuojami, turėtų didesnį pasirinkimą ir dėl to mažmeninės elektroninės prekybos apimtis iki 2015 m. padvigubėtų.
Priėmus naujuosius pasiūlymus:
• pirkti prekes ir paslaugas internetu (taip pat ir muziką bei filmus) būtų paprasčiau,
• būtų užtikrintas efektyvesnis ir pigesnis prekių pristatymas visoje Europoje,
• prekiautojai internetu privalėtų pateikti daugiau informacijos apie savo prekes ir kainas,
• būtų lengviau plėtoti sparčiojo interneto paslaugas ir tobulinti ryšių infrastruktūrą, kad daugiau žmonių, ypač gyvenančių kaimuose ir atokiose vietovėse, galėtų naudotis internetu,
• vartotojai būtų geriau informuojami ir geriau apsaugoti nuo piktnaudžiavimo internete.
Šios priemonės, kuriomis skatinama investuoti į elektroninę prekybą ir paslaugas, būtų naudingos ir įmonėms. Pavyzdžiui, pasiūlymais siekiama užkirsti kelią neteisėtam autorių teisių saugomo turinio (pavyzdžiui, filmų arba muzikos kūrinių) parsisiuntimui ir nustatyti aiškų verslo veiklos internete teisinį pagrindą.
Šie pasiūlymai papildo ES elektroninės prekybos teisės aktą, kuriame nustatytos bendros tarptautinės prekybos internetu taisyklės.

Aivaras Knieža
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projektų vadovas