ES bendrajai rinkai – jau 30 metų

Bendroji rinka yra vienas didžiausių Europos integracijos laimėjimų ir viena iš pagrindinių jos varomųjų jėgų. Šiais metais ES bendrajai rinkai – jau 30 metų! Nuo pat jos sukūrimo 1993 m. bendroji rinka suteikė naujų galimybių žmonėms ir įmonėms, nustatė bendras vartojimo prekių ir paslaugų vertybes ir standartus, padėjo įmonėms augti, įveikti trikdžius ir rasti naujų iššūkių sprendimus.

Enterprise Europe Network pagalba įmonėms ES bendrojoje rinkoje

Bėgant metams tinklas atliko pagrindinį vaidmenį palengvindamas Europos MVĮ patekimą į bendrąją rinką. Tinklas turi ekspertų grupę, kuri gali suteikti vertingų patarimų ES teisės aktų ir politikos klausimais, padėti suprasti taikomasprocedūras bei įveikti su internacionalizacija susijusius iššūkius. Praktikoje, tinklo ekspertų komanda gali padėti įmonėms šiose srityse:

  • prekių ar paslaugų eksportas ir importas bei darbuotojų komandiravimas į užsienį
  • specialiai pritaikytos konsultacijos dėl gaminio atitikties, mokesčių ir reguliavimo taisyklių
  • verslo galimybės viešosiose rinkose užsienyje
  • intelektinės nuosavybės apsauga ir daug daugiau

Šios grupės darbas taip pat apima pagrindinių Europos politikos krypčių aptarimą ir pagalbą užmezgant ryšius tarp Europos Komisijos bei įmonių nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu, tam kad jų nuomonė būtų išgirsta.

Norėdami sužinoti, kaip tinklo ES bendrosios rinkos ekspertai gali jums padėti, susisiekite su tinklo konsultantais:

  • Vilniaus, Alytaus, Utenos ir Panevėžio apskričių įmones prašome kreiptis į: Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmus (Kamila Lubytė, tel. +370 618 39095, el. paštu: kamila.lubyte@cci.lt)
  • Kauno, Marijampolės ir Šiaulių apskričių įmones įmones prašome kreiptis į: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmus (Irma Taparauskienė, tel. +370 602 92901, el. paštu: irma.taparauskiene@chamber.lt)
  • Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskričių įmones prašome kreiptis į: Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmus (Urtė Darulytė, +370 46 39 08 60, el. paštu: een@kcci.lt)
  • Technologinio ir MTEP bendradarbiavimo klausimais kreipti į Lietuvos inovacijų centrą  (Deividas Zubrickis, +370 608 67353 el. paštu: d.zubrickis@lic.lt)

Peržiūrėkite šį vaizdo įrašą ir sužinokite, kaip #EENCanHelp jūsų verslui ES bendrojoje rinkoje –