Enterprise Europe Network kasmetinėje konferencijoje Varšuvoje aptartos tinklo gairės

Šių metų rugsėjo 26-28 dienomis Lenkijos pirmininkavimo ES proga Varšuvoje buvo organizuojama kasmetinė Enterprise Europe Network konferencija, kurioje dalyvauja visų tinklo narių atstovai – iš viso 49 šalių ~ 900 atstovų.

Konferencijoje dalyvavo 49 šalių verslo paramos organizacijų atstovai

Ši konferencija yra unikali galimybė susitikti visiems tinklo, Europos Komisijos, verslo paramos organizacijų atstovams ir aptarti praėjusių laikotarpių rezultatus, planuojamų pokyčių gaires bei esamas aktualijas, bei apsikeisti kiekvienos šalies patirtimi. Šiais metais konferencija buvo prailginta iki trijų dienų. Pažymėtina, kad ši konferencija yra svarbi ir tuo, kad 2013 metais Lietuvai pirmininkaujant ES Enterprise Europe Network konferenciją turės organizuoti šio projekto koordinatoriai Lietuvoje Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, todėl ši konferencija yra puiki galimybė pasisemti patirties iš kaimyninės šalies partnerių.
Pirmąją konferencijos dieną buvo pristatyti Lenkijos pirmininkavimo ES tikslai, Lenkijos ekonominė situacija ir vystymosi tendencijos. Pranešimus skaitė Lenkijos verslo vystymo agentūros prezidentė Božena Lublinska-Kasprzak, Lenkijos Respublikos Ūkio viceministras Rafal Baniak, Europos Komisijos Įmonių ir pramonės Generalinio Direktorato generalinė direktorės pavaduotoja Daniel Calleja Crespo.
Pirmosios dienos antroje pusėje buvo dalyvaujama diskusijoje apie Enterprise Europe Network naudą verslo, šalies, Europos kontekste. Diskusijoje dalyvavo visi konferencijos dalyviai bei Lenkijos verslo vystymo agentūros prezidentės pavaduotoja Aneta Wilimanska, Europos Komisijos Įmonių ir pramonės Generalinio Direktorato generalinė direktorės pavaduotoja Daniel Calleja Crespo, EUROCHAMBRES prezidentas Alessandro Barberis, Europos Komisijos darbdavių grupės prie ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto prezidentas Henri Malosse bei Europos Komisijos konkurencingumo ir inovacijų agentūros direktorius Patrick Lambert.
Visi diskusijos dalyviai pritarė, kad Enterprise Europe Network padeda smulkiam ir vidutiniam verslui atrasti naujus horizontus bei tapti konkurencingesniais bei yra itin efektyvi priemonė vykdant Europos Komisijos politikos prioritetus.
Galiausiai vakarinėje dalyje buvo apdovanotos „Tinklo žvaigždės“ daugiau informacijos apie apdovanotas įmones rasite čia:
Antra konferencijos diena buvo skirta gerosios patirties dalinimuisi, mokomiesiems seminarams, apskritojo stalo diskusijoms ir t.t. Iš viso buvo surengta 48 renginiai. Viso to tikslas – tinklo ekspertų kompetencijos kėlimas, naujausių Europos Komisijos iniciatyvų pristatymas. Mokymus/paskaitas vedė Europos Komisijos ir Enterprise Europe Network atstovai, kurie yra geriausi tos srities specialistai arba yra pasiekę pagirtinų rezultatų, todėl gauta informacija buvo itin aktuali kiekvienam užsiėmimų dalyviui.
Trečioji diena buvo orientuota į Enterprise Europe Network ir visos ES verslo paramos ateities perspektyvas. Pranešimus skaitė Europos Komisijos įmonių ir pramonės direktorato skyriaus vadovas Jose Puigpelat Valls bei konkurencingumo ir inovacijų agentūros skyriaus vadovė Martine Diss. Jų kalboje daugiausia dėmesio buvo skiriama Enterprise Europe Network veiklos gairėms 2014-2020 metų Europos Sąjungos programoje ir biudžete, kuriuose po ilgų diskusijų buvo nuspręsta, kad šis tinklas bus ir toliau remiamas bei plečiamas atsižvelgiant į iki šiol pasiektus rezultatus ir naudą smulkiam ir vidutiniam verslui bei visai Europai.
Galiausiai uždarymo ceremonijos metu buvo apdovanoti šių metų geriausi 49 šalyse veikiančio tinklo darbuotojai bei perduotas Lenkijos pirmininkavimo ir šio renginio simbolis kitų metų metinės konferencijos rengėjams – Kipro atstovams, kurie po metų šia ceremonija estafetę perduos Lietuvos Enterprise Europe Network darbuotojams.
Projekto vadovas – koordinatorius
Enterprise Europe Network