EK pristatė strategines investavimo į mokslinius tyrimus ir inovacijas pagal programą „Europos horizontas“ kryptis

Europos Komisija patvirtino pirmąjį naujosios ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“, kurios vertė dabartinėmis kainomis – 95,5 mlrd. EUR, strateginį planą.

Už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel kalbėjo: „Plane nustatydami strategines kryptis užtikriname, kad naujos žinios, idėjos ir inovacijos padėtų įgyvendinti bendrus ES politikos prioritetus. Šis naujas metodas – dar vienas būdas užtikrinti, kad ES finansuojami moksliniai tyrimai ir inovacijos padėtų spręsti europiečiams kylančius uždavinius.“

Strateginiame plane nustatomos keturios strateginės artimiausių ketverių metų investavimo į mokslinius tyrimus ir inovacijas pagal programą „Europos horizontas“ kryptys:

  • atviro strateginio savarankiškumo užtikrinimas kuriant pagrindines skaitmenines, didelio poveikio ir naujas technologijas, sektorius ir vertės grandines;
  • Europos ekosistemų ir biologinės įvairovės atkūrimas ir tvarus gamtos išteklių valdymas;
  • užtikrinimas, kad Europos ekonomika taptų pirmąja skaitmeninėmis technologijomis pagrįsta žiedine, neutralaus poveikio klimatui ir tvaria ekonomika;
  • atsparesnės, įtraukesnės ir demokratiškesnės Europos visuomenės kūrimas.

Strateginiame plane taip pat nustatomos pagal programą „Europos horizontas“ remtinos Europos bendro finansavimo ir bendro programavimo partnerystės ir ES misijos.

„Europos horizonto“ strateginiame plane nustatyti prioritetai bus įgyvendinami vykdant „Europos horizonto“ darbo programą. Joje numatomos mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos finansavimo pagal teminius kvietimus teikti pasiūlymus galimybės. Pirmieji kvietimai teikti pasiūlymus bus paskelbti 2021 m. pavasarį ir pristatyti per birželio 23–24 d. vyksiančius Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų dienų renginius.

 

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai

„Europos horizonto“ strateginis planas

Programa „Europos horizontas“

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija