EEN sektorinės grupės

 Sektorinė grupė (SG) – tai Enterprise Europe Network (EEN) tinklo partnerių grupė, kuri įsipareigoja dirbti kartu, kad patenkintų specifinius savo klientų, veikiančių tam tikrame sektoriuje, poreikius. Kitaip tariant, sektorinės grupės, kurioms pirmininkauja tinklo partneriai, sudaro pagrindą aptarti, planuoti ir įgyvendinti bendradarbiavimo veiklas, siekiant klientams teikti paslaugas, turinčias pridėtinę vertę. 

Sektorinės grupės apima pagrindinius ekonomikos sektorius: nuo sveikatos priežiūros, turizmo, maisto produktų, mados ir tekstilės iki jūrininkystės, pažangios energijos ar skaitmeninimo. Pagrindinis visų 17 sektorių grupių uždavinys – derinti paklausą ir pasiūlą, t.y. skatinti bendradarbiavimą tarp skirtingų šalių įmonių, veikiančių tame pačiame, panašiame ar vienas kitą papildančiame sektoriuje. Taip pat – skatinti sektorinių grupių tarpusavio bendradarbiavimą.

Visos sektorinės grupės vadovaujasi bendromis gairėmis, skelbia savo einamąjį planą ir narių sąrašą Enterprise Europe Network ir informuoja apie savo veiklą. Narystė yra atvira visiems tinklo darbuotojams, kurie yra suinteresuoti dalyvauti bendroje veikloje ir pasidalinti savo patirtimi.

Pagrindinės grupių veiklos apima tris kategorijas: ryšių skatinimas, grįžtamojo ryšio iš mažų ir vidutinių įmonių politikos tikslais tiekimas ir kita veikla.

Sektorinės grupės papildo pagrindinę EEN tinklo veiklą teikdamos tris pagrindines paslaugas:

– Verslo bendradarbiavimo skatinimas;

– Parama inovacijoms, visų pirma per tarptautinį technologijų perdavimą ir mokslinių tyrimų rezultatų panaudojimą;

– Parama moksliniams tyrimams, daugiausia teikiant konsultacijas įmonėms, norinčioms dalyvauti programose ir projektuose.

Be to, sektorinių grupių nariai teikia ir kitas klientams reikalingas ar pageidaujamas paslaugas, pvz. verslo ar projektų partnerių paieška, pagalba įmonėms ieškant finansinių išteklių plėtrai ir t.t. Taip pat sektorinės grupės organizuoja teminius seminarus arba vidinius mokymus, bendradarbiauja su trečiosiomis šalimis, leidžia įvairius leidinius ir t.t

Atsižvelgiant į didelį sektorinių grupių, apimančių skirtingus, bet suderinamus sektorius, sąveikos potencialą, grupės taip pat organizuoja bendras veiklas, pvz. B2B susitikimus, kuriuose susirenka įvairių sektorių atstovai.

Jei turite papildomų klausimų, drąsiai galite kreiptis į EEN konsultantus:

  • Vilniaus, Alytaus, Utenos ir Panevėžio apskričių įmones prašome kreiptis į: Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmus (Kamila Lubytė, tel. +370 618 39095, el. paštu: kamila.lubyte@cci.lt)
  • Kauno, Marijampolės ir Šiaulių apskričių įmones įmones prašome kreiptis į: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmus (Irma Taparauskienė, tel. +370 602 92901, el. paštu: irma.taparauskiene@chamber.lt)
  • Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskričių įmones prašome kreiptis į: Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmus (Urtė Darulytė, +370 46 39 08 60, el. paštu: een@kcci.lt)