Daugiau šalių pritaria skatinimui diegti automobilių saugos sistemą „eCall“

Europoje daugėja idėjų automobiliuose įrengti automatinę pagalbos iškvietos sistemą šalininkų.

Dabar diegti sistemą pasiryžusios jau 25 Europos šalys, tarp jų ir ES nepriklausančios Islandija, Norvegija bei Šveicarija. Europos automobilių gamintojai ir mobiliojo ryšio operatoriai pareiškė savo pritarimą. Nors šalininkų gausėja, praėjus penkeriems metams nuo kampanijos pradžios sistema „eCall“ dar neveikia nė vienoje ES šalyje. Europos Komisija paragino nacionalines valdžios institucijas sistemą „eCall“ pradėti diegti daug anksčiau, bet kai kurios šalys išreiškė nerimą dėl numatomų išlaidų (apie 100 EUR kiekvienam automobiliui). Kitose lėtai vyksta pagalbos centrų modernizavimas ir skambučius tvarkančių darbuotojų rengimas. Automatinės pagalbos iškvietos įtaisai būtų diegiami tik naujuose automobiliuose, ES nereikalauja jų montuoti esamose transporto priemonėse.Per pastaruosius trejus metus ES skyrė 160mln. eurų informacinių technologijų tyrimams transporto saugai ir paslaugoms tobulinti.

Daugiau apie “eCall” žr.:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm