COVID-19: GRĮŽIMAS Į DARBO VIETĄ. Darbo vietų pritaikymas ir darbuotojų apsauga

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) parengė gaires, kuriomis siekiama padėti darbdaviams ir darbuotojams išlikti saugiems ir sveikiems darbo aplinkoje, kuri labai pasikeitė dėl COVID-19 pandemijos.

Gairėse pateikiamos rekomendacijos dėl:

 • rizikos vertinimo ir atitinkamų priemonių įgyvendinimo:
  • galimybių užsikrėsti COVID-19 mažinimo;
  • veiklos darbo vietoje atnaujinimo po jos uždarymo laikotarpio;
  • problemų, susijusių su didelio skaičiaus darbuotojų nebuvimu darbe, sprendimo;
  • vadovavimo iš namų dirbantiems darbuotojams;
 • darbuotojų įtraukimo;
 • rūpinimosi COVID-19 persirgusiais darbuotojais;
 • planavimo ir įgytos patirties pritaikymo ateityje;
 • nuolatinio domėjimosi aktualia informacija;
 • konkretiems sektoriams ir tam tikrų profesijų darbuotojams skirtos informacijos.

Gairėse pateikiami bendrųjų priemonių, kurios, atsižvelgiant į konkrečias darbo aplinkybes, gali padėti darbdaviams atnaujinant veiklą sukurti tinkamą saugią ir sveiką darbo aplinką, pavyzdžiai.

Gairės „COVID-19. GRĮŽIMAS Į DARBO VIETĄ. Darbo vietų pritaikymas ir darbuotojų apsauga“