Vienas iš Europos įmonių tinklo uždavinių - užtikrinti Lietuvos įmonių bendradarbiavimą su Europos Komisija (EK). Tokiu būdu gerinamos verslo sąlygos, mažinamos biurokratines kliūtys ES vieningoje rinkoje, sudaromos sąlygos įmonėms įtakoti EK priimamus sprendimus, o EK gali gauti informaciją bei įvertinti, kaip veikia ES norminiai aktai ir inicijuoti jų pakeitimus. Kviečiame pasinaudoti šiais EK ir Lietuvos įmonių bendradarbiavimo instrumentais: SME feedback (liet. grįžtamasis smulkaus ir vidutinio verslo ryšys) – Lietuvos įmonės nuolat kviečiamos teikti informaciją apie joms nepalankius, verslą varžančius ES teisės aktus bei jų

ES yra muitų sąjunga. Tai reiškia, kad yra netaikomi jokie tarifai tarp šalių narių ir kad visos šalys turi bendrus įsipareigojimus taikyti vienodą muitų politiką su trečiosiomis šalimis, kurios nepriklauso ES arba ES ekonominei erdvei. Tik prekyboje su trečiosiomis šalimis naudojami terminai eksportas ir importas. ES turi pasirašiusi daugybę susitarimų su šalimis nepriklausančiomis ES. Vienas iš šių susitarimų pliusų yra mažesni tarifai vykdant prekybą. Kita tokių susitarimų dalis apibrėžia tik tam tikrų produktų papildomus tarifus arba tarifines lengvatas, tad prieš pradedant

Verslo steigimo laisvė visoje ES yra garantuojama pagrindinių ES steigimo įstatymų. Vienintelis reikalavimas, norint kurti įmonę yra turėti atstovą šalyje su pašto adresu. Tačiau šis reikalavimas turi tam tikrų išimčių. Nors visose šalyse galioja bendros verslo steigimo taisyklės, tačiau vis dar yra nacionalinių skirtumų tokių kaip: registracijos procedūra, įmonės formavimas, mokesčiai, draudimas ir kt. ir ypač pradedančiąjam verslui. Jei norite sužinoti daugiau apie verslo galimybes ES, apsilankykite Your Europe tinklalapyje. Europos įmonių registras (Lietuvos registrų centro atitikmuo), kuriame galite rasti bendrą informaciją apie ES

Šiais laikais daugelis produktų parduodamų rinkoje yra reglamentuojami tam tikrų įstatymų nacionaliniu arba ES lygiu. Šie reikalavimai yra skirti tam, kad užtikrintų minimalius sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos standartus. Skirtinga nacionalinė teisė sukuria tam tikrus barjerus laisvai prekybai. Tam, kad išspręstų šią problemą ir paskatintų tarpusavio prekybą, Europos Sąjunga naudoja du principus: Abipusio pripažinimo principas reiškia, kad jei produktas yra nevaržomai parduodamas vienoje iš šalių narių, tai jį taip pat galima parduoti ir kitose šalyse. (Europos teisingumo teismo išaiškinimas (C 120/78, 20.02.1979)) Tais atvejais,

Kiekviena įmonė turi kokio nors tipo intelektinės nuosavybės, todėl efektyvus jos valdymas yra viena iš kertinių dedamųjų norint išlikti konkurencingais. Ar Jūs įvertinate savo turimą intelektinę nuosavybę ir gaunate maksimalius dividendus? Ar patikrinote visas rinkoje esančias Jūsų sukurto unikalaus produkto alternatyvas? Intelektinė nuosavybė -  tai turtas Intelektinės nuosavybės pirminė paskirtis yra tarnauti pardavimams, o ne apsaugoti kažką kas kartais gana sunkiai apibrėžiama, todėl darbas su Jūsų turima intelektine nuosavybe gali sukurti nemažą, o kartais netgi daug didesnę pelno dalį nei kad pirminė

Prekių ir paslaugų pardavimas naujose rinkose nėra vienintelė prekybos Europos Sąjungoje (ES) galimybė. Kiekvienais metais ES viešasis sektorius savo ar visuomenės reikmėms nuperka prekių ir paslaugų už 6000 mlrd. litų. Lietuvoje taip pat viešiesiems pirkimams yra išleidžiamos milžiniškos lėšos. Europos komisijos skelbiamuose viešujų pirkimų konkursuose gali dalyvauti beveik kiekviena juridinio asmens statusą turinti organizacija ir laimėti teisę teikti viešąjam sektoriui savo paslaugas, prekes, atlikti darbus. ES viešųjų pirkimų politikos tikslas – atverti nacionalines rinkas konkurencijai iš kitų valstybių – narių bei įtraukti

Įmonės vykdančios veiklą Lietuvoje ir ypač tos, kurios veiklą vykdo visame pasaulyje, yra įtakojamos įvairių ES teisės aktų ir direktyvų, kurios reglamentuoja ES, kaip bendrosios rinkos, veikimą. Tačiau ne visi įstatymai ir ne visose ES šalyse veikia vienodai, todėl kiekvienu atveju rasti tinkamą sprendimą yra sudėtinga. Europos įmonių tinklas padeda suprasti, kurie teisės aktai įtakoja arba įtakos Jūsų verslą ateityje ir padeda spręsti kilusias bėdas arba išvengti siurprizo ateityje. Mes galime atsakyti Jums į klausimus, susijusius su nacionaline ir tarptautine teise, o

Verslininkams yra svarbu turėti susistemintą informaciją apie galimybę teikti paraiškas daliniam projektų finansavimui iš ES ir nacionalinių lėšų. Tinklo partneriai Lietuvoje turi daug metų patirties su įvairiomis finansavimo programomis, todėl gali Jums: pateikti finansavimo priemonių apžvalgą, kuri padėtų rasti Jūsų verslui arba projektui tinkamą finansavimo alternatyvą; suprantamai paaiškinti specifinius skirtingų ES programų reikalavimus; informuoti kokių dokumentų Jums reikės norint pateikti paraišką; susisiekti su ES projektus ir finansavimo programas administruojančiomis agentūromis Lietuvoje ir Europos Komisijoje; pagelbėti norint surasti partnerius projektinei veiklai. Daugiau informacijos galite sužinoti mūsų organizuojamų