Bus perskirstytos Europos investicinio fondo lėšos

Įmonių kreditavimui per Europos investicinį fondą (EIF) skirtos lėšos verslą pasieks per kitas priemones.

JEREMIE kontroliuojančiojo fondo priežiūros komitetas priėmė sprendimą, kad didžiųjų kreditų priemonė (FRSP), skirstoma per „Swedbank“ ir SEB bankus bus mažinama 192 milijonais litų.

„EIF veiklos būdas ir principai, Lietuvos atveju susiklosčius išskirtinėms ekonominėms aplinkybėms, neatitiko realių poreikių. Lėšos privalo būti panaudotos maksimaliai efektyviai. Bendras Vyriausybės siekis – remti gamybos ir paslaugų plėtrą probleminiuose regionuose. Bus siekiama maksimalaus ES struktūrinės paramos panaudojimo efektyvumo.

Atsižvelgiant į šiandieninius rinkos poreikius, dalis Fonde esančių lėšų taip pat bus nukreipiamos į aktualiausias finansų inžinerijos priemones, skirtas kreditų bei lizingo paskolų smulkiam ir vidutiniam verslui rizikos pasidalijimui su bankais, suinteresuotais SVV kreditavimo plėtra.

Konsultuojantis su Europos Komisija ir įvertinus visas Fondo sumažinimo rizikas, bus siekiama efektyviai perskirstyti nepanaudotas Fondo lėšas.

Daugiau informacijos: www.ukmin.lt
Informaciją pateikė:
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadovas