Bus apdovanojami geriausi žmonėms į darbo rinką integruoti skirti projektai

Europos Ekonomikos ir Socialinių Reikalų Komitetas skelbia konkursą 2017 m. pilietinės visuomenės premijai gauti. Šiais metais EESRK apdovanos novatoriškus projektus, skatinančius kokybišką užimtumą ir verslumą pilietinės visuomenės darbo ateičiai, daug dėmesio skiriant jaunimui, migrantams ir kitiems žmonėms, kuriems sunku patekti į darbo rinką.

Iš viso bus skirta 50 000 EUR ne daugiau kaip penkiems nugalėtojams. Paraiškų pateikimo terminas – 2017 m. rugsėjo 8 d., o apdovanojimų ceremonija vyks 2017 m. gruodžio 7 d. Briuselyje.

Praėjus beveik dešimčiai metų nuo tuo laiko, kai finansų ir ekonomikos krizė buvo giliausia, Europos Sąjunga vis dar kovoja su dideliu nedarbu, nepaisant neseniai padarytos pažangos. Todėl EESRK nusprendė šiais metais apdovanoti novatoriškiausius projektus, kuriais skatinamas kokybiškų darbo vietų kūrimas, verslumas ir savarankiškas darbas, taip siekiant tendencijas pakreipti priešinga linkme.

Apdovanojamos bus jau įgyvendintos arba dar įgyvendinamos iniciatyvos, kurios skatina nediskriminavimą integruojantis į darbo rinką. Iniciatyvos turi būti skirtos naujiems darbo rinkos dalyviams, pavyzdžiui, jaunimui, migrantų kilmės asmenims, asmenims, kuriems reikalinga speciali parama, pavyzdžiui, ilgalaikiams bedarbiams, nuo darbo rinkos atitrūkusioms moterims ar skurstantiems žmonėms.

Pilietinės visuomenės premija, kurią EESRK teiks jau devintą kartą, apdovanojamos ir skatinamos pilietinės visuomenės organizacijų ir (arba) pavienių asmenų, svariai prisidėjusių propaguojant bendras vertybes, kuriomis pagrįsta Europos sanglauda ir integracija, konkrečios iniciatyvos ir laimėjimai. 2016 m. premija buvo skirta iniciatyvoms migracijos srityje.

Daugiau informacijos ir paraiškos formą rasite čia.