Biologinių atliekų panaudojimas

Gegužės 18 d. Europos Komisija numatė būdų, kaip gerinti biologinių atliekų tvarkymą ES ir gauti dar daugiau naudos aplinkai ir ekonomikai. Biologiškai skaidžios sodo, virtuvės ir maisto atliekos kasmet sudaro 88 milijonus tonų komunalinių atliekų ir daro didelį poveikį aplinkai. Kita vertus, jos gali būti ir labai vertingos – jas galima panaudoti kaip atsinaujinantį energijos šaltinį arba perdirbti.Šiandieniniame komunikate skatinama imtis priemonių, kuriomis galima išnaudoti šį potencialą pasitelkiant galiojančius teisės aktus, bet valstybės narės gali pačios nuspręsti, kurios priemonės joms tinkamiausios.Taip pat prireiks ir ES lygmens skatinamųjų iniciatyvų.

Neišnaudotas biologinių atliekų potencialas

Komisijai atlikus vertinimą paaiškėjo, kad geresnis biologinių atliekų tvarkymas Europos Sąjungoje būtų labai naudingas aplinkai ir ekonomikai.

Šiandieniniame komunikate pateikiamos rekomendacijos, kaip tą naudą geriausiai realizuoti.Tarp perspektyviausių būdų paminėtina biologinių atliekų prevencija ir jų biologinis apdorojimas gaminant kompostą ir biodujas.

Didžiausią pavojų aplinkai biologinės atliekos kelia dėl to, kad iš jų susidaro metanas – galingos (už anglies dioksidą 25 kartus galingesnės) šiltnamio efektą sukeliančios dujos.Jei atliekos būtų biologiškai perdirbamos visu pajėgumu, akivaizdžiausias ir reikšmingiausias laimėjimas būtų šiltnamio efektą sukeliančių dujų nesusidarymas. Apskaičiuota, kad 2020 m. būtų galima išvengti apie 10 mln. tonų CO2 ekvivalento.

Transportui naudojant iš biologinių atliekų pagamintas biodujas būtų galima įgyvendinti maždaug trečdalį ES užsibrėžto transporto sektoriaus 2020 m. tikslo, o jei visos biologinės atliekos būtų paverčiamos energija, ES įgyvendintų apie 2 % viso savo atsinaujinančiosios energijos panaudojimo tikslo.

Naudojant geros kokybės kompostą ir anaerobinio atliekų skaidymo produktus būtų efektyviau naudojami ištekliai, nes būtų iš dalies pakeičiamos neatsinaujinančios mineralinės trąšos ir kartu išlaikyta ES dirvų kokybė.

Apskaičiuota, kad jei būtų įgyvendintos visos dabartinės politikos priemonės ir pagerintas biologinių atliekų tvarkymas, nauda aplinkai ir ekonomikai būtų 1,5–7 mlrd. eurų, priklausomai nuo atliekų perdirbimo ir prevencijos politikos užmojų.

Komunikatas dėl biologinių atliekų pateikiamas adresuhttp://ec.europa.eu/environment/waste/compost/index.htm

Informacijos šaltinis: Europos Komisijios atstovybė Lietuvoje