Bendros kovos su sukčiavimu, susijusiu su ES lėšomis, taisyklės

Jei ES šalys su sukčiavimu kovotų koordinuotai, būtų lengviau aptikti sukčiautojus ir susigrąžinti pinigus, kurie turėjo būti skirti visuomenės programoms.
Komisija glaudžiai bendradarbiauja su ES šalimis, kad sumažintų sukčiavimą, susijusį su ES biudžeto lėšomis, tačiau to nepakanka. Vien 2010 m. ES šalys pranešė apie sukčiavimo atvejus, kurių bendra vertė – 600 mln. eurų, t. y. apie 1 % ES biudžeto.
Būtų naudinga suderinti nacionalines taisykles, reglamentuojančias kovą su sukčiavimu, nes apie 80 % ES metinio biudžeto tvarko atskiros ES šalys (Komisija – likusias lėšas).
Šiuo metu pažeidimai, tokie kaip lėšų pasisavinimas ar piktnaudžiavimas valdžia, ES šalyse apibrėžiami nevienodai, todėl kai kuriose šalyse nuteisiama labai nedaug pažeidėjų: santykis svyruoja nuo 14 % iki 80 % už sukčiavimą, susijusį su ES biudžeto lėšomis.
Todėl, kad visos ES valdžios institucijos galėtų lengviau tirti sukčiavimo atvejus, Komisija siūlo bendras taisykles. Priėmus griežtesnes taisykles būtų atgrasyti nusikaltėliai, geriau apsaugoti mokesčių mokėtojų pinigai, o ES būtų paprasčiau susigrąžinti parastas lėšas. Taisyklėse, be kita ko, nustatyta:
bendros sukčiavimo ir netinkamo pasinaudojimo viešojo pirkimo procedūromis, įskaitant korupciją bei pinigų plovimą, apibrėžtys, o kaltintojams būtų lengviau įšaldyti nusikaltėlių turtą kitose ES šalyse;
minimali 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė visiems asmenims, pripažintiems kaltais dėl sukčiavimo gaunant 100 000 eurų ar didesnę ES biudžeto lėšų sumą: šiuo metu minimalios bausmės už tokius nusikaltimus svyruoja nuo baudos iki 12 metų įkalinimo;
kaltintojams suteikiamas tinkamas laikotarpis, per kurį jie gali apkaltinti asmenį sukčiavimu: kai kuriose šalyse nustatyti terminai dažnai pernelyg trumpi atliekant tarptautinį tyrimą, kuris gali būti sudėtingas ir užtrukti ilgiau nei įprasta.
Daugiau informacijos rasite čia…
Aivaras Knieža
Projekto vadovas – koordinatorius
Europos verslo ir inovacijų tinklas