Bendroji kapitalo rinka atvers naujas finansavimo galimybes įmonėms

Bendroji kapitalo rinka atvers naujas finansavimo galimybes įmonėmsŠiandien Europos Komisija paskelbė kapitalo rinkų sąjungos veiksmų planą, padėsiantį sukurti tikrą bendrąją kapitalo rinką visose 28 ES valstybėse narėse. Kapitalo rinkų sąjunga yra vienas iš J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos prioritetų ir investicijų plano (PDF) svarbiausių projektų. Ja siekiama spręsti investicijų trūkumo problemą suteikiant geresnes finansavimo galimybes Europos įmonėms ir ilgalaikiams projektams ir diversifikuojant jų finansavimo šaltinius.

Veiksmų planas grindžiamas tokiais pagrindiniais principais:

  • Platesnių galimybių investuotojams sukūrimas. Kapitalo rinkų sąjunga turėtų padėti pritraukti kapitalą į Europą. Lėšos bus nukreiptos į įmones, įskaitant MVĮ, ir infrastruktūros projektus, kuriems to reikia plėtrai ir darbo vietoms kurti.
  • Finansavimo susiejimas su realiąja ekonomika. Kapitalo rinkų sąjunga yra klasikinis bendrosios rinkos projektas, naudingas visoms 28 valstybėms narėms. Valstybės narės gali daug laimėti nukreipus kapitalą ir investicijas į jų projektus.
  • Tvirtesnės ir atsparesnės finansų sistemos kūrimas. Atsirastų įvairesnių finansavimo šaltinių ir sąlygų investuoti ilgesniam laikui, o ES piliečiai ir įmonės nebebūtų tokie pažeidžiami finansinių nuosmukių atveju, kaip tai buvo per krizę.
  • Finansinės integracijos sutvirtinimas ir konkurencijos padidinimas. Kapitalo rinkų sąjunga turėtų paskatinti labiau dalytis rizika tarpvalstybiniu mastu ir padidinti rinkų likvidumą. Tai stiprins finansinę integraciją, mažins kainas ir didins Europos konkurencingumą.

Be to, Komisija šiandien skelbia pirmąsias svarbias projekto iniciatyvas: dėl kokybiško pakeitimo vertybiniais popieriais ir dėl ilgalaikių investicijų į infrastruktūrą skatinimo. Taip pat Komisija pradeda dvi konsultacijas: dėl rizikos kapitalo fondų ir dėl padengtų obligacijų bei skelbia kvietimą teikti argumentus dėl bendro finansų srities teisės aktų poveikio.

Plačiau apie kapitalo rinkų sąjungos veiksmų planą