Atlikta pirmoji investicija pasinaudojant Europos Angelų Fondo finansais

2012 kovo 12d. įsikūręs Europos Angelų Fondas (EAF) sėkmigai pradėjo savo veiklą Vokietijoje. Iš karto po to, kai EAF suteikė „sparnus“ Verslo Angelui Friedrich Georg Hoepfner, jis investavo į Fotografen-Service GmbH.  Fotografen-Service teikia programinės įrangos nuomos paslaugas. Ši programinė įranga padeda profesionaliems fotografams per visą jų verslo ciklą – nuo klientų paieškos, užsakymų, pardavimų iki verslo monitoringo.

Matthias Ummenhofer, EIF rizikos kapitalo skyriaus vadovas, pakomentavo: „Man malonu matyti, kad Europos Angelų Fondas sėkmingai pradėjo savo veiklą taip greitai. Paskatinti šios sėkmės mes planuojame ir toliau plėsti savo veiklą bei burtis į komandą kartu su kitais Verslo Angelais ir tikime, kad EAF yra svarbi priemonė padedanti sumažinti atskirtį tarp finansavimo trūkumo pradedančiuosiuose versluose ir verslo angelų bei kitų neinstitucinių investuotojų kurie galėtų finansuoti pradedančiuosius verslininkus.

Po sėkmingo bandymo Vokietijoje, EAF veikla bus išplėtota ir kituose ES regionuose siekiant stiprinti Verslo Angelų tarpvalstybinį bendradarbiavimą.

Plačiau apie EAF

Europos “Angelų“ fondas (EAF), kuris yra valdomas Europos Investicinio fondo, suteikia kapitalą „Verslo angelams“ ir kitoms neinstitucinėms investuotojų organizacijoms, kuris turi būti panaudotas inovatyvių įmonių kofinansavimui. Europos Angelų fondas suteikia Verslo Angelų organizacijoms galimybę papildomai investuoti į pradedančias veiklą inovatyvias įmones. Šio Europos fondo veikla yra pritaikyta prie verslo angelų investavimo stiliaus ir kultūros ir garantuoja aukščiausią laisvės laipsnį priimant sprendimus ir valdant investicijas.

Europos Angelų Fondas savo veiklą pradėjo Vokietijoje 2012 metų kovą bendradarbiaudami su „Business Angels Netzwerk Deutschland (BAND) ir „ERP-EIF Dachfonds“. Ateityje Europos Angelų plės savo veiklą į visas kitas ES šalis nares bandydami padengti visą ES teritoriją. Sėkmingai pradėjus iniciatyvą vėliau planuojama ją dar labiau plėsti inicijuojant Verslo Angelų tinklų tarptautinį bendradarbiavimą.

Plačiau apie EIF

Europos Investicinio Fondo (EIF) pagrindinė misija yra remti Europos mažas ir vidutines įmones (MVĮ) padedant joms lengviau gauti finansavimą. EIF visų pirma planuoja ir kuria rizikos kapitalo ir garantijų suteikimo instrumentus MVĮ segmentui. Taip EIF įgyvendina ES tikslus remti inovacijas, tyrimus ir technologijas, antreprenerystę, augimą ir žmonių įdarbinimą. Iš viso šis fondas rizikos kapitalo ir privataus kapitalo fondams yra daugiau kaip 5,4 mlrd. eurų. Investuodami į 300 fondų EIF pirmauja Europos rizikos kapitalo fondų srityje atsižvelgiant į investicijų apimtis ir dydį – daugiausiai pirmaujama aukštųjų technologijų ir verslo pradžios srityse. EIF įsipareigojimai garantijų srityje yra daugiau kaip 14,7 mlrd. eurų 160 operacijų ir yra vieni iš didžiausių Europos MVĮ paskolų garantuotojų pirmaujančių mikro finansavimo srityje.

Aivaras Knieža
Projekto vadovas – koordinatorius
Europos verslo ir inovacijų tinklas