Artimiausiu metu planuojami tarptautiniai verslo kontaktų renginiai užsienyje

1. Business Meeting Biomedica on the Move– B2B renginys skirtas pramonei, akademinei bendruomenei, startuoliams ir investuotojams dirbantiems sveikatos apsaugos, medicinos technologijų, farmacijos, nanotechnologijų bei biotechnologijų srityse, taip pat toms, kurios atlieka testavimą, reglamentavimą, sertifikavimą, analizę, diagnostiką bei kitas su tiekimo gradine susijusias veiklas.

Tipas: virtualus

Data: gegužės 25 d.

https://business-meeting-biomedica-on-move.b2match.io/

Registracija iki gegužės 25 d.

2. MOBILITY & TRANSPORT DAYS – renginys mobilumo ir transporto sektoriui, planuojančiam dalyvauti būsimuose „Horizon Europe“ kvietimuose. Dalyvauti gali: universitetai, tyrimų centrai, privačios įmonės (įskaitant MVĮ ir dideles įmones), suinteresuotosios šalys, užsiimančios moksliniais tyrimais ir plėtra, asociacijos / federacijos, savivaldybės, valdžios institucijos / vyriausybinės organizacijos, klasteriai, grupės ir t.t.

Tipas: virtualus

Data: gegužės 27-birželio 1 d.

https://mobility-transport-days.b2match.io/

Registracija iki gegužės 25 d.

3. Cluster-to-Cluster Meeting & Innovat & Match Brokerage Event– tarptautinis klasterių ir ne tik verslo kontaktų renginys nukreiptas į 3 sritis: mėlynąjį augimą ( angl. „blue growth„), skaitmeninį augimą ir tvarų augimą.
Tipas: virtualus

Data: birželio 10-12 d.

*Birželio 10 d. skirta išskirtinai klasterių susitikimams, birželio 11-12 dienomis susitikimuose galės dalyvauti įmonės, universitetai, tyrimų centrai ir t.t.

https://innovatmatch-2020.b2match.io/

Registracija iki birželio 8 d.