Apklausa „Pramonė 5.0 praktikoje“

Apklausa atliekama kaip ES Horizon Europe projekto Bridges5.0 (angl. Bridging Risks to an Inclusive Digital and Green future by Enhancing workforce Skills for industry 5.0https://bridges5-0.eu/ ) dalis ir padės geriau suprasti patį Pramonė5.0 terminą ir jo poveikį įmonėms, jų darbuotojams, ateities įgūdžių ir kompetencijų formavimui bei viešajai politikai.

Terminas Pramonė 5.0 pripažįsta pramonės svarbą kuriant visuomenių gerovę, tuo pačiu metu pabrėždamas atsakingo elgesio planetos atžvilgiu būtinybę bei pramonės darbuotojų įgūdžius ir jų gerovės svarbą gamybos procesuose. Šis terminas papildo ankstesnį Pramonė 4.0 konceptą ir siekia didesnio Europos pramonės konkurencingumo ir atsparumo, geresnių sąlygų darbuotojams, aplinkos tvarumo ir teisingesnės visuomenės konvergencijos.

Jūsų nuomonė ir patirtis mums labai svarbi ir prisidės prie gairių įmonėms, politikos formuotojams, mokymo paslaugų teikėjams ir kitoms suinteresuotosioms šalims formavimo.

Apklausos užpildymas neturėtų užtrukti ilgiau nei 10 minučių.

Jūsų atsakymai bus konfidencialūs, duomenimis nebus dalinamasi su trečiomis šalimis. Apklausos rezultatai bus skelbiami tik apibendrinta forma, nenurodant konkrečių organizacijų.

Jei kiltų klausimų dėl pačios apklausos, prašome susisiekti su Dr. Peter Totterdill iš Workplace Innovation Europe CLG (peter.totterdill@workplaceinnovation.eu).

Apklausą galima pildyti lietuvių arba anglų kalbomis.

Apklausa lietuvių kalba: https://bridges5-0.eu/pramone-5-0-praktikoje/ ; prisijungimo slaptažodis: survey

Apklausa anglų kalba: https://bridges5-0.eu/industry-5-0-in-practice/ ; prisijungimo slaptažodis: survey